« Sęd 10:10 Księga Sędziów 10:11 Sęd 10:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJim otpowiedział Pan: „Zali nie Ejipszczy a Amorejszczy i synowie Amonowi, i Filistejszczy,
2.WUJEK.1923Którym rzekł Pan: Aza nie Egiptyanie i Amorrejczyk i synowie Ammon i Philistynowie,
3.GDAŃSKA.1881Ale Pan rzekł do synów Izraelskich: Izalim was od Egipczyków, i od Amorejczyków, od synów Ammonowych, i od Filistynów,
4.GDAŃSKA.2017I PAN powiedział do synów Izraela: Czy nie wybawiłem was od Egipcjan, od Amorytów, od synów Ammona i od Filistynów?
5.CYLKOWI odpowiedział Wiekuisty synom Izraela: Azaliście przez Egipcjan, Emorejczyków, Ammonitów i Filistynów,
6.KRUSZYŃSKII rzekł Bóg do synów Izraelowych: "Czyż to nie ja wybawiłem was od Egipcjan, od Amorejczyka, od synów Ammona i od Filistynów?
7.TYSIĄCL.WYD5Rzekł wówczas Pan do Izraelitów: Kiedy Egipcjanie i Amoryci, Ammonici i Filistyni,
8.BRYTYJKAI rzekł Pan do synów izraelskich: Czy nie jest tak, że ilekroć gnębili was Egipcjanie, Amorejczycy i Ammonici, i Filistyni,
9.POZNAŃSKAI rzekł Jahwe do synów Izraela: - Czyż nie uciskali was Egipcjanie, Amoryci, Ammonici, Filistyni,
10.WARSZ.PRASKAPowiedział wtedy Jahwe do synów Izraela: Czyż Ja nie wyzwoliłem was z rąk Egipcjan, Amorytów, Ammonitów, Filistynów?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY odpowiedział synom Israela: Czyż nie byliście ciemiężeni przez Micraimczyków, Emorejczyków, Ammonitów i Pelisztinów,
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN zaś odpowiedział Izraelitom: Czy gdy gnębili was Egipcjanie i Amoryci, Ammonici i Filistyni,