« Sęd 10:17 Księga Sędziów 10:18 Sęd 11:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekła wszytka książęta galaadzska bliźnim swym: „Kto pirwy s nas przeciw synom Amonowym ucz❬y❭ni gnanie, będzie wodzem luda galaadzskiego”.
2.WUJEK.1923I rzekły książęta Galaad, każdy do bliźniego swego: Kto się z nas najpierwéj pocznie potykać z Ammonowymi, będzie wodzem Galaad.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł lud i przełożeni w Galaad między sobą: Kto się naprzód pocznie potykać z syny Ammonowymi, ten będzie hetmanem nad wszystkimi mieszkającymi w Galaad.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy lud i przełożeni Gileadu mówili między sobą: Kto pierwszy podejmie walkę z synami Ammona, ten stanie na czele wszystkich mieszkańców Gileadu.
5.CYLKOWI rzekł lud wojenny, mianowicie książęta Gileadu, jeden do drugiego: Któż to będzie owym mężem, który rozpocznie walkę z Ammonitami? Stanie się on głową wszystkich mieszkańców Gileadu.
6.KRUSZYŃSKILud i przełożeni Galaadu mówili jeden do drugiego: "Który z ludzi rozpocznie walczyć przeciwko synom Ammona, stanie się przełożonym wszystkich mieszkańców Galaadu".
7.TYSIĄCL.WYD5Wówczas lud i wodzowie Gileadu mówili jeden do drugiego: Który z mężów podejmie się walki z Ammonitami, ten będzie wodzem nad wszystkimi mieszkańcami Gileadu .
8.BRYTYJKAI mówili, zarówno lud zbrojny jak i przełożeni Gileadu, jedni do drugich: Kto jest tym mężem, który rozpocznie bój z Ammonitami? Zostanie on naczelnikiem wszystkich mieszkańców Gileadu.
9.POZNAŃSKAWtedy lud i dowódcy Gileadu rzekli jeden do drugiego: - Który to mąż mógłby podjąć walkę z Ammonitami? Stanie on na czele wszystkich mieszkańców Gileadu!
10.WARSZ.PRASKAWówczas lud oraz przywódcy Gileadu zaczęli mówić jedni do drugich: Ten, kto jako pierwszy odważy się zaatakować Ammonitów, będzie uznany za władcę całego Gileadu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I lud wojenny, mianowicie przełożeni Gileadu, powiedzieli jeden do drugiego: Kto będzie owym mężem, co rozpocznie walkę z Ammonitami? On się stanie głową wszystkich mieszkańców Gileadu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas wśród ludzi, wśród książąt Gileadu, rozpoczęły się rozważania: Kto nam będzie przewodził w walce z Ammonitami? Osoba taka mogłaby zostać naczelnikiem wszystkich mieszkańców Gileadu.