« Hiob 12:23 Księga Hioba 12:24 Hiob 12:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który odmienia serce książąt ludu ziemie i zwodzi je, że próżno chodzą, gdzie niemasz drogi.
2.GDAŃSKA.1881On odejmuje serca przełożonym ludu ziemi, a czyni, że błądzą po pustyni bezdrożnej;
3.GDAŃSKA.2017On zabiera serca przełożonym ludu ziemi i sprawia, że błądzą po pustyni bezdrożnej;
4.CYLKOWOdbiera rozum naczelnikom ludu, a daje im błądzić po pustyni bezdrożnej.
5.KRUSZYŃSKIOdbiera rozum kierownikom narodu na ziemi i sprawia, że błądzą po pustyni bezdrożnej;
6.TYSIĄCL.WYD5Rządcom ziem odbierze rozsądek, po bezdrożach pozwoli im błądzić;
7.BRYTYJKAOdbiera rozum naczelnikom ludówi prowadzi ich na manowce w bezdrożnej pustyni.
8.POZNAŃSKAOdbiera rozum rządzącym ludem ziemi, sprawia, że błądzą po pustyni bezdrożnej.
9.WARSZ.PRASKAPrzywódców ziemi pozbawia rozumu, każe im się błąkać po pustynnych bezdrożach.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odbiera rozum naczelnikom ludu i daje im błądzić po bezdrożnej pustyni.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOdbiera rozum wodzom ziemi i gubi ich wśród bezdroży -