« Hiob 12:6 Księga Hioba 12:7 Hiob 12:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jednak pytaj się bydła i nauczy cię: i ptastwa niebieskiego, i okażeć.
2.GDAŃSKA.1881A nawet pytaj się proszę bydląt, a one cię nauczą; i ptastwa niebieskiego, a oznajmi tobie.
3.GDAŃSKA.2017Ale zapytaj zwierząt, a one cię pouczą, i ptaków nieba, a powiedzą tobie.
4.CYLKOWZaprawdę, zapytaj u zwierząt a nauczą cię, a ptactwo nieba ci opowie.
5.KRUSZYŃSKIMoże zapytasz się zwierząt, a one cię pouczą, ptaków niebieskich, a one ci oznajmią;
6.TYSIĄCL.WYD5Zapytaj zwierząt, a wskażą ci, i ptaki podniebne pouczą.
7.BRYTYJKANaprawdę, pytaj bydła, a nauczy cię, i ptactwa niebieskiego, a powie ci,
8.POZNAŃSKAZapytaj wreszcie zwierząt - one cię pouczą, i ptaków niebieskich, a powiedzą tobie,
9.WARSZ.PRASKAZapytaj choćby zwierząt, one cię pouczą, tego samego się dowiesz od powietrznych ptaków.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, zapytaj zwierząt, a cię nauczą i odpowie ci ptactwo nieba.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDoprawdy, pytaj bydła, ono cię pouczy, lub ptaków na niebie, one ci powiedzą!