« Hiob 12:7 Księga Hioba 12:8 Hiob 12:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mów do ziemie, a odpowie tobie, i będąć powiadać ryby morskie.
2.GDAŃSKA.1881Albo się rozmów z ziemią, a ona cię nauczy, i rozpowiedząć ryby morskie.
3.GDAŃSKA.2017Albo rozmawiaj z ziemią, a ona cię nauczy, i opowiedzą ci ryby morskie.
4.CYLKOWAlbo przemów do ziemi a wskaże ci, a objaśnią ci to ryby morza.
5.KRUSZYŃSKIalbo przemów do ziemi i ona ci wskaże, nawet ryby morza ci opowiedzą.
6.TYSIĄCL.WYD5Zapytaj ziemi, pouczy cię i opowiedzą ci ryby w morzu.
7.BRYTYJKAAlbo zwierząt polnych, one pouczą cię, i ryb morskich, a one opowiedzą ci.
8.POZNAŃSKAalbo przemów do ziemi, ona ci odpowie, albo ryby morskie, one ci wyjaśnią.
9.WARSZ.PRASKAPrzemów do ziemi, a dowiesz się od niej, to samo opowiedzą ci morskie ryby.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Albo przemów do ziemi, a ci wskaże i objaśnią ci ryby morza.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAlbo pomów z ziemią, niech wyjaśni ci sprawę, zapytaj ryb w morzach, niech ci wytłumaczą.