« Hiob 12:8 Księga Hioba 12:9 Hiob 12:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Któż nie wie, że to wszystko ręka Pańska uczyniła?
2.GDAŃSKA.1881Któż nie wie z tych wszystkich rzeczy, że to ręka Pańska sprawiła?
3.GDAŃSKA.2017Któż spośród nich wszystkich nie wie, że ręka PANA to wykonała?
4.CYLKOWKtóżby nie poznał w tem wszystkiem, że ręka Wiekuistego to stworzyła.
5.KRUSZYŃSKIKtóż nie wie pomiędzy tym wszystkim, że ręka Boża to uczyniła?
6.TYSIĄCL.WYD5Z nich wszystkich któreż by nie wiedziało, że ręka Pana to uczyniła.
7.BRYTYJKAKto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka Pana?
8.POZNAŃSKAKtóreż by z nich wszystkich nie wiedziało, że ręka Jahwe wszystko to uczyniła?
9.WARSZ.PRASKAKomu bowiem nie jest wiadomo, że ręka Pana wszystko uczyniła?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto by w tym wszystkim nie poznał, że stworzyła to ręka WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka PANA,