« Jer 33:1 Księga Jeremiasza 33:2 Jer 33:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan, który uczyni i utworzy to i sprawi: Pan imię jego.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan, który to uczyni: Pan, który to utworzy, potwierdzi to, Pan jest imię jego.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN, Sprawca tego: PAN, który to ukształtował i utwierdził; PAN to jego imię.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty, który to spełni, Wiekuisty, który to umyślił, aby je urzeczywistnić - Wiekuisty imię Jego!
5.KRUSZYŃSKITak rzecze Bóg, który to uczynił, Bóg, który to zamyślił, aby urzeczywistnić, - Jahwe jest imię Jego.
6.TYSIĄCL.WYD1«Tak mówi Jahwe, który uczynił [ziemię] i utworzył ją, trwale ją osadzając, "Jahwe" imię Jego:
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan, który stworzył ziemię i ukształtował ją, nadając jej trwałość - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKATak mówi Pan, który uczynił ziemię, Pan, który ją stworzył i umocnił, Pan jego imię.
9.POZNAŃSKA- Tak mówi Jahwe, który stworzył ziemię, który ją ukształtował i utwierdził; Imię Jego Jahwe:
10.WARSZ.PRASKAOto, co mówi Pan, który uczynił całą ziemię i utwierdził ją; którego Imię jest Bóg.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY, który to spełni; WIEKUISTY, który zaplanował, aby to urzeczywistnić – Jego Imię WIEKUISTY!
12.EIB.BIBLIA.2016Tak mówi PAN, Stwórca [ziemi], PAN, który ją ukształtował i umocnił, Ten, którego imię brzmi JHWH: