« Psal 102:10 Księga Psalmów 102:11 Psal 102:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:12) Dniowie moji jako cień odchylili sie a ja jako siano zwiądł jeśm.
2.PS.PUŁAWSKI(101:12) Dniowie moji jako cień odchylili sie a ja jako siano zwiądł jeśm.
3.WUJEK.1923(102:12) Dni moje zeszły jako cień; a jam usechł jako siano.
4.GDAŃSKA.1881(102:12) Dni moje są jako cień nachylony, a jam jako trawa uwiądł;
5.GDAŃSKA.2017Moje dni są jak chylący się cień, a ja usycham jak trawa.
6.GÖTZE.1937(102:12) Dni moje są jak cień wydłużony; i usycham jak trawa.
7.CYLKOW(102:12) Dni moje jak cień wydłużony, a jak trawa zawiędłem.
8.KRUSZYŃSKI(102:12) Dni moje jako cień nachyliły się, a ja schnę jako trawa.
9.ASZKENAZY (102:12) Dni moje jako cień się pochyliły a ja niby trawa usycham.
10.SZERUDA(102:12) Dni moje są jak cień wieczorny, usycham jak trawa.
11.TYSIĄCL.WYD1(101:12) Dni moje są podobne do wydłużonego cienia, a ja usycham jak trawa.
12.TYSIĄCL.WYD5(102:12) Dni moje są podobne do wydłużonego cienia, a ja usycham jak trawa.
13.BRYTYJKA(102:12) Dni moje są jak cień wydłużony, A ja usycham jak trawa.
14.POZNAŃSKA(102:12) Dni moje są jak cień, który znika, a ja usycham jak trawa.
15.WARSZ.PRASKAJak cień dni moje znikają, ja zaś jak trawa usycham.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:12) Moje dni są jak wydłużony cień; zwiędłem jak trawa.
17.EIB.BIBLIA.2016(102:12) Moje dni są jak cienie przed wieczorem, A ja sam usycham jak trawa.