« Psal 102:12 Księga Psalmów 102:13 Psal 102:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:14) Ty wstanę smiłujesz sie Syjon, bo czas smiłowania jego, bo przyszedł jest czas.
2.PS.PUŁAWSKI(101:14) Ty wstanąc smiłujesz sie nad Syjon, bo czas smiłowania jego, bo przyszedł czas.
3.WUJEK.1923(102:14) Ty powstawszy, zmiłujesz się nad Syonem; boć czas zmiłowania nad nim, bo przyszedł czas.
4.GDAŃSKA.1881(102:14) Ty powstawszy zmiłujesz się nad Syonem; boć czas, żebyś się zlitował nad nim, gdyż przyszedł czas naznaczony.
5.GDAŃSKA.2017Powstaniesz i zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas, byś się nad nim zlitował, gdyż nadszedł czas wyznaczony.
6.GÖTZE.1937(102:14) Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas, abyś go ułaskawił; bo przyszedł czas naznaczony.
7.CYLKOW(102:14) Ty powstaniesz i zmiłujesz się nad Cyonem, bo czas ułaskawić go, bo nadeszła pora.
8.KRUSZYŃSKI(102:14) Ty, gdy powstaniesz, zmiłujesz się nad Sjonem, albowiem jest czas zmiłowania się nad nim, albowiem nadszedł czas oznaczony.
9.ASZKENAZY (102:14) Ty powstaniesz, zmiłujesz się Syonu, gdyż czas, by się nad nim litować, bo nadszedł czas naznaczony.
10.SZERUDA(102:14) Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas zlitować się nad nim, bo nadeszła właściwa pora.
11.TYSIĄCL.WYD1(101:14) Powstań i okaż litość Syjonowi, bo jest pora, byś się nad nim zmiłował, albowiem nadeszła godzina.
12.TYSIĄCL.WYD5(102:14) Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi, bo czas już, byś się nad nim zmiłował, <bo nadeszła godzina>.
13.BRYTYJKA(102:14) Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, Bo czas zlitować się nad nim, gdyż nadeszła właściwa pora.
14.POZNAŃSKA(102:14) Powstaniesz i ulitujesz się nad Syjonem, bo już czas, byś się nad nim zlitował, bo już nadszedł czas!
15.WARSZ.PRASKAPowstaniesz, by ulitować się nad Syjonem, bo nadszedł już czas tej litości, nadeszła już jego godzina.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:14) Ty powstaniesz i zmiłujesz się nad Cyonem, bo czas go ułaskawić, nadeszła wyznaczona pora.
17.EIB.BIBLIA.2016(102:14) Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, Bo czas zlitować się nad nim, Bo nadeszła właściwa pora.