« Psal 135:21 Księga Psalmów 136:1 Psal 136:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(135:1) Chwalcie Pana, bo dobry, na wieki miłosierdzie jego!
2.PS.PUŁAWSKIAlleluia. Psalm. (135:1) Chwalcie Gospodna, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego!
3.WUJEK.1923Alleluja. Wyznawajcie Panu, bo dobry; bo na wieki miłosierdzie jego.
4.GDAŃSKA.1881Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
5.GDAŃSKA.2017Wysławiajcie PANA, bo jest dobry; bo na wieki jego miłosierdzie.
6.PS.BYCZ.1854Składajcie-dzięki Panu, ponieważ dobry; gdyż na-wieki, łaska-Jego.
7.GÖTZE.1937UWIELBIAJCIE Pana, albowiem jest dobrotliwy, albowiem dobroć Jego trwa na wieki.
8.CYLKOWChwalcie Boga bo dobry, bo na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKIWysławiajcie Pana, albowiem dobry, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
10.ASZKENAZYHołd złóżcie Jehowie, boć dobry, gdyż łaska Jego na wieczność!
11.SZERUDADziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa łaska Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(135:1) Alleluja. Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego miłosierdzie na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5Alleluja. Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki.
14.BRYTYJKAWysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
15.POZNAŃSKAAlleluja. Wysławiajcie Jahwe, bo dobry jest, bo na wieki Jego łaskawość.
16.WARSZ.PRASKADziękujcie Panu, bo dobry, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chwalcie WIEKUISTEGO, bo jest dobry, bowiem na wieki Jego łaska.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWysławiajcie PANA, ponieważ jest dobry, Ponieważ Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.2023Wysławiajcie Jhwh, bo jest dobry, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie.