« Psal 136:12 Księga Psalmów 136:13 Psal 136:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(135:13) Jen rozdzielił Morze Czyrwione w rozdzielenia
2.PS.PUŁAWSKI(135:13) Jen rozdzielił Morze Czyrwone w rozdzielenia
3.WUJEK.1923Który rozdzielił morze Czerwone na rozdziały; bo na wieki miłosierdzie jego.
4.GDAŃSKA.1881Który rozdzielił morze Czerwone na rozdziały; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
5.GDAŃSKA.2017Tego, który rozdzielił Morze Czerwone na części, bo na wieki jego miłosierdzie;
6.PS.BYCZ.1854Rozdzielcy morza czerwonego, na-części-rozcięte; gdyż na-wieki, łaska-Jego.
7.GÖTZE.1937Który rozdzielił morze Czerwone, albowiem dobroć Jego trwa na wieki,
8.CYLKOWCo rozdzielił morze sitowia na części; bo na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKIKtóry przedzielił morze Czerwone na rozdziały, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
10.ASZKENAZYKtóry rozbija Morze Czerwone na działy, boć dobry, gdyż łaska Jego na wieczność!
11.SZERUDAOn rozdzielił Morze Czerwone na części, bo na wieki trwa łaska Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(135:13) Który Morze Czerwone podzielił na części, bo Jego miłosierdzie na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5On Morze Czerwone podzielił na części, bo Jego łaska na wieki.
14.BRYTYJKAOn rozdzielił Morze Czerwone na części, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
15.POZNAŃSKAOn Morze Sitowia na części podzielił, bo na wieki Jego łaskawość.
16.WARSZ.PRASKATemu, który morze rozdzielił na dwie części, bo wieczne jest miłosierdzie Jego,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co rozdzielił na części morze Sitowia; bowiem na wieki Jego łaska.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOn na części rozdzielił Morze Czerwone, Ponieważ Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.2023Tego, który rozdzielił Morze Czerwone na części, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie;