« Psal 136:17 Księga Psalmów 136:18 Psal 136:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(135:18) i pobił krole mocne,
2.PS.PUŁAWSKI(135:18) i pobił krole mocne,
3.WUJEK.1923I pobił króle możne; bo na wieki miłosierdzie jego:
4.GDAŃSKA.1881I pobił królów możnych; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
5.GDAŃSKA.2017I zgładził potężnych królów, bo na wieki jego miłosierdzie;
6.PS.BYCZ.1854I,-pozabijał królów potężnych; bo na-wieki, dobroć-Jego.
7.GÖTZE.1937I zabił królów potężnych, albowiem dobroć Jego trwa na wieki:
8.CYLKOWI pobił królów potężnych; bo na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKII zabił królów możnych, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
10.ASZKENAZYI powybijał króle potężne, boć dobry, gdyż łaska Jego na wieczność!
11.SZERUDAI zabił potężnych królów, bo na wieki trwa łaska Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(135:18) Który zabił królów potężnych, bo Jego miłosierdzie na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5On uśmiercił królów potężnych, bo Jego łaska na wieki.
14.BRYTYJKAZabił potężnych królów, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
15.POZNAŃSKAOn wytracił królów potężnych, bo na wieki Jego łaskawość.
16.WARSZ.PRASKAi pozabijał możnych władców, bo wieczne jest miłosierdzie Jego:
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I pobił potężnych królów; bowiem na wieki Jego łaska.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPozbawił życia potężnych władców, Ponieważ Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.2023I zgładził potężnych królów, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie;