« Psal 136:1 Księga Psalmów 136:2 Psal 136:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(135:2) Ch❬w❭alcie Boga bog❬o❭w!
2.PS.PUŁAWSKI(135:2) Chwalcie Boga bogow, bo na ❬...❭!
3.WUJEK.1923Wyznawajcie Bogu nad bogi; bo na wieki miłosierdzie jego.
4.GDAŃSKA.1881Wysławiajcież Boga nad bogami; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
5.GDAŃSKA.2017Wysławiajcie Boga bogów, bo na wieki jego miłosierdzie.
6.PS.BYCZ.1854Składajcie-dzięki Bogu bogów; bo na-wieki, dobroć-Jego.
7.GÖTZE.1937Uwielbiajcie Boga bogów! albowiem dobroć Jego trwa na wieki.
8.CYLKOWChwalcie Boga nad Bogi; bo na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKIWysławiajcie Boga nad bogami, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
10.ASZKENAZYHołd złóżcie Bogu bogów, boć dobry, gdyż łaska Jego na wieczność!
11.SZERUDADziękujcie Bogu nad bogami, bo na wieki trwa łaska Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(135:2) Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego miłosierdzie na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki.
14.BRYTYJKAWysławiajcie Boga nad bogami! Albowiem na wieki trwa łaska jego!
15.POZNAŃSKAWysławiajcie Boga nad bogami, bo na wieki Jego łaskawość.
16.WARSZ.PRASKADziękujcie Bogu wszystkich bogów, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chwalcie BOGA nad bogami, bowiem na wieki Jego łaska.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWysławiajcie Boga bogów, Ponieważ Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.2023Wysławiajcie Boga bogów, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie.