« Psal 136:22 Księga Psalmów 136:23 Psal 136:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(135:24) Bo we śmierze naszej pomniał nas
2.PS.PUŁAWSKI(135:24) Bo we śmierze naszej pomniał nas
3.WUJEK.1923Albowiem w uniżeniu naszem pamiętał na nas; bo na wieki miłosierdzie jego.
4.GDAŃSKA.1881Który w uniżeniu naszem pamięta na nas; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
5.GDAŃSKA.2017Tego, który w naszym poniżeniu pamiętał o nas, bo na wieki jego miłosierdzie.
6.PS.BYCZ.1854Który,-za-poniżenia-naszego, pamiętał o-nas; gdyż na-wieki, łaska-Jego.
7.GÖTZE.1937Który w uniżeniu naszem pamiętał o nas, albowiem dobroć Jego trwa na wieki,
8.CYLKOWCo w poniżeniu naszém pomnił o nas; bo na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKIKtóry w uniżeniu naszem pamięta o nas, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
10.ASZKENAZYKtóry w poniżeniu naszem dochował nam pamięci, boć dobry, gdyż łaska Jego na wieczność!
11.SZERUDAW poniżeniu naszym pamiętał o nas, bo na wieki trwa łaska Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(135:23) Który o nas pamiętał w naszym uniżeniu, bo Jego miłosierdzie na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5On o nas pamiętał w naszym uniżeniu, bo Jego łaska na wieki.
14.BRYTYJKAW poniżeniu naszym pamiętał o nas, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
15.POZNAŃSKAPamiętał o nas w naszym poniżeniu, bo na wieki Jego łaskawość.
16.WARSZ.PRASKATemu, co pamiętał o nas w poniżeniu naszym, bo wieczne jest miłosierdzie Jego,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Który pamiętał o nas w naszym poniżeniu; bowiem na wieki Jego łaska.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPamiętał o nas, gdy byliśmy poniżeni, Ponieważ Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.2023Tego, który w naszym poniżeniu pamiętał o nas, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie.