« Psal 136:23 Księga Psalmów 136:24 Psal 136:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(135:25) i odkupił nas od nieprzyjacielow naszych.
2.PS.PUŁAWSKI(135:25) i odkupił nas od nieprzyjacioł naszych.
3.WUJEK.1923I odkupił nas od nieprzyjaciół naszych; bo na wieki miłosierdzie jego.
4.GDAŃSKA.1881I wybawił nas od nieprzyjaciół naszych; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
5.GDAŃSKA.2017I wybawił nas od naszych nieprzyjaciół, bo na wieki jego miłosierdzie.
6.PS.BYCZ.1854I-wybawił-nas, od-gnębicieli-naszych; bo na-wieki, dobroć-Jego.
7.GÖTZE.1937I wybawił nas od gnębicieli naszych, albowiem dobroć Jego trwa na wieki;
8.CYLKOWI wydarł nas od ciemięzców naszych; bo na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKII wybawił nas od nieprzyjaciół naszych, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
10.ASZKENAZYI wydarł nas z jarzma naszych gnębiciela boć dobry, gdyż łaska Jego na wieczność!
11.SZERUDAI wybawił nas od naszych nieprzyjaciół, bo na wieki trwa łaska Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(135:24) I uwolnił nas od wrogów, bo Jego miłosierdzie na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5I uwolnił nas od wrogów, bo Jego łaska na wieki.
14.BRYTYJKAWybawił nas od nieprzyjaciół naszych, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
15.POZNAŃSKAUwolnił nas od naszych ciemięzców, bo na wieki Jego łaskawość.
16.WARSZ.PRASKAi wyrwał nas z rąk nieprzyjaciół, bo wieczne jest miłosierdzie Jego,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I wydarł nas od naszych ciemięzców; bowiem na wieki Jego łaska.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITI wybawił nas od naszych nieprzyjaciół, Ponieważ Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.2023I wybawił nas od naszych nieprzyjaciół, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie.