« 5Moj 30:1 5 Księga Mojżeszowa 30:2 5Moj 30:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi nawrocisz się k niemu, i będziesz posłuchać jego przykazania, jakoż ja dziś przykazuję tobie i synom twym, we wszem siercu twem i we wszej duszy twej,
2.WUJEK.1923I nawrócisz się do niego, i usłuchasz rozkazania jego, jako ja dziś przykazuję tobie, z synami twymi, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiéj dusze twojéj:
3.GDAŃSKA.1881I nawrócisz się do Pana, Boga twego, a będziesz posłuszny głosowi jego we wszystkiem, co ja rozkazuję tobie dziś, ty, i synowie twoi, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej:
4.GDAŃSKA.2017I zawrócisz do PANA, swego Boga, i będziesz słuchał jego głosu we wszystkim, co ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie, z całego swego serca i całą swoją duszą;
5.CYLKOWI nawrócisz się do Wiekuistego, Boga twojego, i posłuchasz głosu Jego, we wszystkiem, co ci przykazuję dzisiaj - ty, i dzieci twoje, całém sercem i całą duszą twoją, -
6.KRUSZYŃSKIgdy powrócisz do Jahwe, Boga twego i gdy będziesz słuchał jego głosu, zgodnie ze wszystkiem, co ja dzisiaj zaleciłem tobie, ty i synowie twoi, z całego serca swego i z całej duszy swej
7.MIESES[skutkiem czego] nawrócisz się do Boga twego Wiekuistego i będziesz słuchał głosu Jego zgodnie z wszystkiem, co Ja przykazuję tobie dziś, – ty i synowie twoi, – z całego serca twego i z całej duszy twojej, –
8.TYSIĄCL.WYD5jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, będziesz słuchał Jego głosu we wszystkim, co ja ci dzisiaj rozkazuję, i ty, i synowie twoi z całego swego serca i z całej swej duszy:
9.BRYTYJKAi nawrócisz się do Pana, Boga twego, i będziesz słuchał jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie, z całego serca twego i z całej duszy twojej,
10.POZNAŃSKAgdy nawrócisz się znowu do twego Boga, Jahwe, i razem ze swymi potomkami będziesz z całego serca i z całej duszy słuchał Jego głosu we wszystkim, co ci dzisiaj nakazuję,
11.WARSZ.PRASKAto jeśli powrócisz do Jahwe, twego Boga, i będziesz słuchał jego głosu - ty i twoje dzieci - całym twym sercem i całą twoją duszą i [będziesz postępował] zgodnie z tym wszystkim, co ci dziś nakazałem,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i nawrócisz się do WIEKUISTEGO, twojego Boga całym sercem i całą twoją duszą, posłuchasz Jego głosu we wszystkim, co ci dziś przykazuję – ty oraz twoje dzieci –
13.EIB.BIBLIA.2016i zawrócisz do PANA, twojego Boga, i zaczniesz słuchać Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie, z całego swojego serca i z całej swojej duszy,