« 5Moj 19:11 5 Księga Mojżeszowa 19:12 5Moj 19:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPpoślą starosty tego miasta i wyciągną ji z tego miasta uciekłego i dadzą ji w rękę bliznego, jegoż krew przelana jest, i umrze.
2.WUJEK.1923Poślą starsi miasta onego, i porwą go z miejsca ucieczki, i wydadzą go w rękę bliskiemu, którego krew jest wylana, i umrze.
3.GDAŃSKA.1881Tedy poślą starsi miasta onego, i porwą go stamtąd, i wydadzą go w ręce powinnemu zabitego, i umrze.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy starsi tego miasta poślą po niego i sprowadzą go stamtąd, i wydadzą go w ręce mściciela krwi, aby poniósł śmierć.
5.CYLKOWPoszlą wtedy starsi miasta jego, i zabiorą go ztamtąd, i wydadzą go w ręce mściciela krwi, aby umarł.
6.KRUSZYŃSKItedy poślą starsi tego miasta, pochwycą go i wydadzą go stamtąd w ręce mściciela krwi i umrze.
7.MIESESniechaj tedy poślą starsi miasta jego, a [posłańcy ci] zabiorą jego stamtąd, poczem go wydadzą w ręce mściciela krwi, ażeby zmarł.
8.TYSIĄCL.WYD5starsi tego miasta poślą po niego, zabiorą go stamtąd i oddadzą w ręce mściciela krwi, by umarł.
9.BRYTYJKATo wtedy starsi jego miasta poślą i sprowadzą go stamtąd, i oddadzą w ręce mściciela krwi, i poniesie śmierć.
10.POZNAŃSKAwówczas starszyzna tego miasta każe go tam pochwycić i wyda go w ręce mściciela krwi; i poniesie śmierć.
11.WARSZ.PRASKAto starsi tego miasta każą go pojmać, potem usuną go stamtąd i wydadzą w ręce mściciela krwi, który zada mu śmierć.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy starsi jego miasta poślą, zabiorą go stamtąd i wydadzą go w ręce mściciela krwi, aby umarł.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITto starsi jego miasta poślą, ściągną go stamtąd, oddadzą go w ręce mściciela krwi - i morderca umrze.