« 5Moj 19:16 5 Księga Mojżeszowa 19:17 5Moj 19:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPstanieta oba, jichże to prza jest, przed Panem w widzeniu kapłańskiem i sądowem, jeż to w tych dnioch są.
2.WUJEK.1923Staną obaj, którzy mają sprawę przed Panem, przed oblicznością kapłanów i sędziów, którzy na ten czas będą.
3.GDAŃSKA.1881Tedy staną oni dwaj mężowie, którzy mają spór, przed Panem, przed kapłany, i przed sędziami, którzy będą na ten czas.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy obaj mężczyźni, którzy mają spór, staną przed PANEM i przed kapłanami, i sędziami, którzy będą sprawować w tym czasie urząd;
5.CYLKOWStaną tedy dwaj ci ludzie, mający spór przed obliczem Wiekuistego, przed kapłanami i sędziami, którzy będą podówczas, -
6.KRUSZYŃSKIdwaj ludzie, którzy się kłócą, staną przed Bogiem, przed kapłanami i przed sędziami podówczas urzędującymi.
7.MIESESjeśli [mianowicie] obaj ci mężowie, którzy mają spór, staną przed Wiekuistym, przed kapłanami i sędziami, którzy będą w owych czasach,
8.TYSIĄCL.WYD5dwu ludzi wiodących między sobą spór stanie wobec Pana przed kapłanami i przed sędziami urzędującymi w tym czasie.
9.BRYTYJKATo staną obaj ci mężowie, którzy mają spór, przed Panem, przed kapłanami i sędziami, którzy będą w tym czasie.
10.POZNAŃSKAwtedy obaj ci mężowie, między którymi powstał spór, stawią się przed Jahwe, przed kapłanami i sędziami sprawującymi w tym czasie swój urząd.
11.WARSZ.PRASKAto obydwaj, ci, którzy są stronami w tej sprawie, staną przed Jahwe w obecności kapłanów i sędziów sprawujących wtedy władzę.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy staną ci dwaj ludzie, co mają spór, przed obliczem WIEKUISTEGO, przed kapłanami i sędziami, którzy wówczas będą,
13.EIB.BIBLIA.2016.LITto obie strony sporu staną przed obliczem PANA, przed kapłanami i sędziami, którzy będą sprawować urząd w tym czasie,