« 5Moj 19:3 5 Księga Mojżeszowa 19:4 5Moj 19:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTo prawo będzie wrażedlnika pobiegłego, jegoż żywot ma się zachować: Ktoż by zabił bliznego swego nie chcę i jenże by w[s]czora i trzeciego dnia niżadnej nienawiści nie miał przeciw jemu, a tak było uiszczono,
2.WUJEK.1923To będzie prawo mężobójce uciekającego, którego żywot ma być zachowan: ktoby zabił bliźniego swego niewiedząc, i o którym się pokazuje, że wczoraj i dziś trzeci dzień żadnéj przeciw niemu nienawiści nie miał,
3.GDAŃSKA.1881A toć będzie prawo mężobójcy, który tam uciecze, aby żyw został, gdyby zabił bliźniego swego z nieobaczenia, a nie miałby go przedtem w nienawiści;
4.GDAŃSKA.2017A to będzie prawo zabójcy, który będzie mógł tam uciec, aby pozostać przy życiu: Kto zabije swego bliźniego nieumyślnie, a wcześniej nie nienawidził go;
5.CYLKOWA tak rzecz się ma co do zabójcy, który uciekać tam może, aby życie zachował: kto zabije bliźniego swego nierozmyślnie, a nie był nieprzyjacielem jego przedtém;
6.KRUSZYŃSKIOto przykład, kiedy zabójca, gdy tam ucieknie, ocali swe życie: jeżeli zabije bliźniego swego nieświadomie i ten przedtem nie był dla niego znienawidzonym.
7.MIESESA tak się rzecz [przepis] ma z tym zabójcą, który będzie tam uchodził, a ostanie się przy życiu: który [mianowicie] bliźniego swojego urazi na śmierć niebacznie, a on nie był wrogiem jemu wczoraj [,czy] przedwczoraj,
8.TYSIĄCL.WYD5W następującym przypadku zabójca, który by tam uciekł, może pozostać przy życiu: jeśliby zabił bliźniego nieumyślnie, nie żywiąc przedtem do niego nienawiści.
9.BRYTYJKAA tak ma się rzecz z zabójcą, który tam się chroniąc zachowa życie: Kto zabił swego bliźniego nieumyślnie, a nie miał go przedtem w nienawiści,
10.POZNAŃSKAOto w jakim przypadku zabójca, który będzie tamtędy uciekał, pozostanie przy życiu: jeżeli ugodził bliźniego nierozmyśmie, bo przedtem nie żywił nienawiści względem niego.
11.WARSZ.PRASKAA oto kiedy zabójca, szukający w tych miastach schronienia, może ocalić swe życie: wtedy mianowicie, kiedy nieumyślnie zabije kogoś, kto nie był przedtem jego przyjacielem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tak ma się rzecz co do zabójcy, który tam może uciekać, aby zachować życie: Kto nieumyślnie zabije swojego bliźniego, a nie był przedtem jego nieprzyjacielem;
13.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do zabójcy, który może tam się schronić, to chodzi o kogoś, kto zabił człowieka nieumyślnie, nie żywiąc do niego wcześniej wrogich uczuć.