« 5Moj 19:4 5 Księga Mojżeszowa 19:5 5Moj 19:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPale szedw s nim do lasa proście rębać drzew a w drzewnem rąbaniu spadnąc siekira z toporzyska, raniłaby przyjaciela jego i zabiłaby ji, ten do jednego z tych miast uciecze a żyw będzie,
2.WUJEK.1923Ale że poszedł z nim po prostu do lasa rąbać drew, a rąbiąc drzewo wypadłaby siekiera z ręki, i żelazo spadłszy z toporzyska, uderzyłoby przyjaciela jego i zabiło: ten do jednego z przerzeczonych miast uciecze, a będzie żyw:
3.GDAŃSKA.1881Jako gdyby kto szedł z bliźnim swym do lasu drwa rąbać, a zaniósłby się ręką swą z siekierą, aby uciął drzewo, a spadłaby siekiera z toporzyska, i trafiłaby bliźniego jego, żeby umarł, ten uciecze do jednego z tych miast, aby żyw został;
4.GDAŃSKA.2017Na przykład gdyby ktoś szedł ze swym bliźnim do lasu ścinać drzewa, uchwycił ręką siekierę, by ściąć drzewo, a siekiera odpadła z toporzyska i trafiła jego bliźniego tak, że umarłby, ucieknie on do jednego z tych miast, aby pozostał przy życiu;
5.CYLKOWAlbo - gdyby kto poszedł z bliźnim swoim do lasu rąbać drwa, a zaniosłaby się ręka jego z siekierą, by ściąć drzewo, a zsunęłoby się żelazo z toporzyska, i trafiłoby bliźniego jego tak, żeby umarł, - taki niech schroni się do jednego z tych miast, aby życie zachował.
6.KRUSZYŃSKIPójdzie ktoś z bliźnim swoim do lasu ściąć drzewa, uchwyci siekierę w swoją rękę, odpadnie żelazo od toporzyska, trafi w bliźniego i ten umrze: tedy ucieknie on do jednego z tych miast i ocali swe życie.
7.MIESESalbo [dla przykładu] który wejdzie z bliźnim swym do lasu, ażeby rąbać drwa, i zaniesie się ręką swą z siekierą, ażeby uciąć drzewo, żelazo zaś odskoczy od tego drzewa i spotka bliźniego jego, – tak, iż zemrze, – on niech ujdzie do jednego z owych miast, a ostanie się przy życiu.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli na przykład poszedł z drugim do lasu ciąć drzewo, uchwycił ręką siekierę, by ściąć drzewo, żelazo zaś odpadło od drzewca i trafiło śmiertelnie bliźniego - taki może schronić się do jednego z tych miast, by ratować swe życie,
9.BRYTYJKAAlbo ten, kto pójdzie ze swoim bliźnim do lasu, aby rąbać drzewo, i jego ręka machnie siekierą, aby ściąć drzewo, a siekiera spadnie z toporzyska i trafi w bliźniego, i ten umrze; taki może się schronić do jednego z tych miast i zachować życie,
10.POZNAŃSKAPójdzie więc na przykład z bliźnim do lasu ścinać drzewo i zamierzy się siekierą, aby ściąć drzewo; żelazo jednak wyskoczy z toporzyska i ugodzi bliźniego, który umrze. [Wówczas] ten [zabójca] będzie mógł zbiec do jednego z tych miast i zachowa swe życie.
11.WARSZ.PRASKAJeśli na przykład ktoś pójdzie z drugim człowiekiem ścinać drzewo w lesie i zamierzy się już siekierą do cięcia, a ostrze spadnie nagle z trzonka, trafi w drugiego i go zabije, to zabójca może uciec do któregoś z tych miast i tak ocali swoje życie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.albo gdyby ktoś poszedł do lasu ze swoim bliźnim rąbać drwa i zamachnęła się jego ręka z siekierą, a żelazo zsunęło się z toporzyska oraz trafiło jego bliźniego tak, że umarł taki niech się schroni do jednego z tych miast, aby zachować życie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNa przykład, ktoś udał się z bliźnim do lasu. Miał z nim tam ścinać drzewa. W trakcie pracy zamachnął się siekierą na pień, lecz siekiera ześliznęła się z toporzyska, trafiła bliźniego i pozbawiła go życia. Sprawca takiego nieszczęścia może schronić się w jednym z tych miast.