« Iza 45:4 Księga Izajasza 45:5 Iza 45:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ja Pan, a niemasz więcej, oprócz mnie niemasz Boga: przepasałem cię, a nie poznałeś mię:
2.GDAŃSKA.1881Jam Pan, a niemasz żadnego więcej, oprócz mnie niemasz żadnego Boga; przepasałem cię, aczkolwiek mię nie znasz:
3.GDAŃSKA.2017Ja jestem PANEM i nie ma żadnego innego, oprócz mnie nie ma żadnego Boga. Przepasałem cię, chociaż mnie nie znałeś;
4.CYLKOWJam Wiekuisty, a niema innego; oprócz Mnie niemasz Boga. Uzbroiłem cię, choć nie znałeś Mnie.
5.TYSIĄCL.WYD5Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś,
6.BRYTYJKAJa jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz,
7.POZNAŃSKAJam jest Jahwe i nie ma innego, poza mną - nie ma boga! Ja cię przepaszę, chociaż mnie nie znałeś,
8.WARSZ.PRASKAJa jestem Panem i nie mam sobie równego, i oprócz Mnie żaden bóg nie istnieje. Ja każę ci za broń chwycić, choć Mnie jeszcze nie znasz,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja jestem WIEKUISTY i nie ma innego; oprócz Mnie nie ma Boga. Uzbroiłem cię, choć Mnie nie znałeś.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJa jestem PAN i nie ma innego, z wyjątkiem Mnie nie ma Boga. Przypinam ci pas, chociaż Mnie nie znałeś,