« Jer 19:15 Księga Jeremiasza 20:1 Jer 20:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I usłyszał Phassur, syn Emmer, kapłan, który był postanowiony przedniejszym w domu Pańskim, Jeremiasza prorokującego te mowy.
2.GDAŃSKA.1881Tedy usłyszawszy Fassur, syn Immerowy, kapłan, który był postanowiony przedniejszym w domu Pańskim, Jeremijasza prorokującego o tem;
3.GDAŃSKA.2017A kapłan Paszchur, syn Immera, który był naczelnym przywódcą w domu PANA, usłyszał Jeremiasza prorokującego o tym;
4.CYLKOWGdy jednak usłyszał Paszchur, syn Immera, kapłana, będący nadzorcą naczelnym w domu Wiekuistego, Jeremjasza, prorokującego słowa te,
5.KRUSZYŃSKIA kapłan Paszhur, syn Immera, będący nadzorcą naczelnym w domu Bożym, słuchał Jeremjasza proroka, gdy ten głosił te słowa.
6.TYSIĄCL.WYD1Gdy kapłan Paszchur, syn Immera, który był naczelnym dozorcą w domu Jahwe, usłyszał, jak Jeremiasz głosił te słowa,
7.TYSIĄCL.WYD5Usłyszał Jeremiasza, głoszącego te słowa, Paszchur, syn Imera, kapłan, który był głównym zwierzchnikiem w domu Pańskim.
8.BRYTYJKAA kapłan Paszchur, syn Immera, naczelny nadzorca w świątyni Pana, słuchał Jeremiasza prorokującego te słowa.
9.POZNAŃSKAKapłan Paszchur, syn Immera, główny dozorca w Świątyni Jahwe słyszał, jak Jeremiasz wygłaszał te słowa.
10.WARSZ.PRASKATymczasem Paszchur, kapłan, syn Immera, przełożony straży Świątyni Pańskiej,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak gdy Paszchur, syn Immera, kapłana, który był naczelnym nadzorcą w Domu WIEKUISTEGO, usłyszał Jeremiasza prorokującego te słowa,
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jeremiasz wygłaszał to proroctwo, przysłuchiwał mu się Paszchur, syn Imera. Był on kapłanem, a stał na czele służb pilnujących porządku w świątyni PANA.