« DzA 22:30 Dzieje Apostolskie 23:1 DzA 23:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574WEjrzawszy lepak (na) radę Paweł rzekł: Mężowie bracia, ja wszem sumnieniem dobrym służyłem Bogu aż do tego dnia.
2.WUJEK.1923A Paweł patrząc pilnie na radę, rzekł: Mężowie bracia! ja ze wszystkiego sumnienia dobrego zachowałem się przed Bogiem aż do dnia tego.
3.RAKOW.NTA patrząc pilnie Paweł na onę siedzącą radę, rzekł: Mężowie bracia, ja ze wszytkiego sumnienia dobrego służyłem Bogu aż do tego dnia.
4.GDAŃSKA.1881A Paweł pilnie patrząc na onę radę rzekł: Mężowie bracia! ja ze wszystkiego sumienia dobrego chodziłem przed Bogiem aż do dnia tego.
5.GDAŃSKA.2017Paweł, patrząc uważnie na Radę, powiedział: Mężowie bracia, aż do dziś żyłem przed Bogiem z zupełnie czystym sumieniem.
6.JACZEWSKIPaweł, wejrzawszy na całe zebranie, rzekł: "Mężowie bracia! Aż dotąd postępowanie moje było czyste przed Bogiem; sumienie moje o nic mnie nie oskarża".
7.SZCZEPAŃSKIPaweł tedy, utkwiwszy wzrok w Sanhedryn, przemówił: Mężowie Bracia! ja w pełnem poczuciu dobrego sumienia służyłem Bogu aż po dzień dzisiejszy.
8.DĄBR.WUL.1973Paweł tedy patrząc pilnie na Radę rzekł: Mężowie bracia! Ja aż do dnia tego służyłem Bogu z czystym zupełnie sumieniem.
9.DĄBR.GR.1961Paweł tedy patrząc śmiało na sanhedryn rzekł: Bracia, ja aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu z całą szczerością i sumiennością.
10.TYSIĄCL.WYD5Paweł zaś, spojrzawszy śmiało na Sanhedryn, przemówił: Bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu z zupełnie spokojnym sumieniem.
11.BRYTYJKAA Paweł utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: Mężowie bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem.
12.POZNAŃSKAPaweł utkwił wzrok w członków sanhedrynu i powiedział: "Bracia! Aż po dzień dzisiejszy żyję z czystym sumieniem wobec Boga".
13.WARSZ.PRASKAPaweł zaś powiódł wzrokiem po członkach Sanhedrynu i rozpoczął w ten sposób: Bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu z całkiem spokojnym sumieniem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Paweł przypatrzył się Sanhedrynowi i powiedział: Mężowie, bracia! Ja, pośród obywateli, żyłem dla Boga całym dobrym sumieniem aż do tego dnia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł z uwagą spojrzał na Radę i powiedział: Drodzy bracia, do dziś dnia żyję przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Paweł, spojrzał uważnie na Sanhedryn i powiedział: Mężowie bracia! Ja aż do tego dnia z całkowicie dobrym sumieniem przeżyłem przed Bogiem.