« DzA 23:11 Dzieje Apostolskie 23:12 DzA 23:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy był dzień, uczyniwszy niektórzy Judowie spiknienie zaklęli się mówiąc, ani jeść, ani pić, ażby zabili Pawła.
2.WUJEK.1923A gdy był dzień, zebrali się niektórzy z Żydów i ślubem się zawiązali, mówiąc: Że nie mieli ani jeść ani pić, ażby zabili Pawła.
3.RAKOW.NTA gdy był dzień, uczyniwszy niektórzy z Żydów spiknienie zaklęli się mówiąc: Że niemieli ani jeść ani pić, ażby zabili Pawła.
4.GDAŃSKA.1881A gdy był dzień, zszedłszy się niektórzy z Żydów, zawiązali się klątwą, mówiąc: Że nie mieli jeść ani pić, ażby Pawła zabili.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy nastał dzień, niektórzy spośród Żydów zebrali się i zobowiązali się przysięgą, że nie będą jeść ani pić, dopóki nie zabiją Pawła.
6.JACZEWSKINazajutrz podczas zebrania niektórzy z żydów ślubowali sobie, że nie przyjmą pokarmu i napoju, póki nie zabiją Pawła.
7.SZCZEPAŃSKIA z nastaniem dnia zebrali się niektórzy z Żydów i związali się przysięgą, że nie wezmą do ust ani pokarmu, ani napoju, aż Pawła zabiją.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy nastał dzień, zebrali się niektórzy Żydzi i związali przysięgą mówiąc, że nie będą ani jeść, ani pić, dopóki nie zabiją Pawła.
9.DĄBR.GR.1961A skoro nastał dzień, zebrali się Żydzi i związali przysięgą mówiąc, że nie będą ani jeść, ani pić, dopóki nie zabiją Pawła.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy nastał dzień, Żydzi zebrali się i zobowiązali się pod klątwą, że nie będą ani jeść, ani pić, dopóki nie zabiją Pawła.
11.BRYTYJKAA gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła.
12.POZNAŃSKAZ nastaniem dnia Żydzi uknuli spisek, składając przysięgę, że nie będą jedli ani pili, dopóki nie zabiją Pawła.
13.WARSZ.PRASKAZ nastaniem dnia Żydzi zebrawszy się razem poprzysięgli, że nie będą ani jeść, ani pić, dopóki nie zgładzą Pawła.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy stał się dzień, pewni Żydzi uczynili zbiorowisko oraz zaklęli samych siebie, mówiąc, że nie będą ani jeść, ani pić, aż do kiedy nie zabiją Pawła.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZ nastaniem dnia Żydzi zawiązali spisek. Zobowiązali się też, że nie będą jeść ani pić, dopóki nie zabiją Pawła.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy nastał dzień, niektórzy Żydzi zebrali się i zobowiązując się pod karą klątwy, mówili, że nie będą ani jeść ani pić, dopóki nie zabiją Pawła.