« DzA 23:21 Dzieje Apostolskie 23:22 DzA 23:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Hetman przeto odpuścił młodzieńca, zakazawszy aby się przed kim nie wymówił, żeś to dał znać do mnie.
2.WUJEK.1923Tysiącznik tedy odprawił młodzieńca, rozkazując, aby przed żadnym nie powiadał, że mu to oznajmił.
3.RAKOW.NTOnci tedy Rotmistrz odprawił onego młodzieńca, roskazawszy mu: Abyś przed żadnym nie powiedał, iżeś o tym dał znać do mnie.
4.GDAŃSKA.1881Tedy hetman odprawił onego młodzieńca, przykazawszy mu, aby tego przed nikim nie powiadał, iż mu to oznajmił.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy dowódca odesłał młodzieńca, przykazując, aby nikomu nie mówił, że go o tym powiadomił.
6.JACZEWSKITrybun kazał odejść młodzieńcowi, zaleciwszy mu poprzednio, aby nikomu nie wspominał o tem, co z sobą mówili,
7.SZCZEPAŃSKITrybun przeto odprawił młodzieńca, zakazując mu, by przed nikim nie mówił, że mu o tem doniósł.
8.DĄBR.WUL.1973Trybun tedy odprawił młodzieńca nakazując mu, aby nikomu nie mówił, że doniósł mu o tym.
9.DĄBR.GR.1961Trybun więc odprawił młodzieńca nakazując mu: Nie mów nikomu, żeś mi doniósł.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy trybun odprawił młodzieńca: Nie mów nikomu - nakazał mu - że mi o tym doniosłeś.
11.BRYTYJKAWtedy dowódca odprawił młodzieńca i przykazał mu, żeby nikomu nie mówił, iż go o tym powiadomił.
12.POZNAŃSKAOdchodzącemu chłopcu trybun przykazał, aby nikomu nie mówił, że go o tym powiadomił.
13.WARSZ.PRASKATrybun pożegnał młodzieńca, nakazując mu: Nikomu nie mów żeś mi o tym doniósł.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc tysiącznik odesłał młodzieńca, rozkazując, aby nikomu nie wygadał, że to wobec niego oznajmił.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDowódca zatem odesłał młodzieńca i polecił: Przed nikim się nie zdradź, że mi to wyjawiłeś.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy dowódca odprawił młodzieńca, nakazując mu: Nikomu nie ujawnij, że mi to oznajmiłeś.