« DzA 23:22 Dzieje Apostolskie 23:23 DzA 23:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyzwawszy dwu niektórych setników rzekł: Nagotujcie drabów dwie ście, aby szli aż do Cezaryej, i jezdnych siedmdziesiąt, a strzelców dwie ście, o trzeciej godzinie wnoc.
2.WUJEK.1923I wezwawszy dwu rotmistrzów, rzekł im: Nagotujcie dwieście żołnierzów, aby szli aż do Cezaryi, i siedmdziesiąt jezdnych i dwieście oszczepników, od trzeciéj godziny w noc.
3.RAKOW.NTI przyzwawszy dwu niektórych z Setników, rzekł: Nagotujcie żołnierzów dwieście, aby szli aż do Cezaryey; i jezdnych siedmdziesiąt, i strzelców dwieście, od trzeciej godziny w noc;
4.GDAŃSKA.1881A zawoławszy dwóch niektórych z setników, rzekł: Nagotujcie dwieście żołnierzy, aby szli aż do Cezaryi; do tego siedmdziesiąt jezdnych i dwieście drabantów na trzecią godzinę w nocy;
5.GDAŃSKA.2017Przywoławszy dwóch setników, powiedział: Przygotujcie do wymarszu do Cezarei na godzinę trzecią w nocy dwustu żołnierzy, siedemdziesięciu jeźdźców i dwustu oszczepników.
6.JACZEWSKIa wezwawszy dwóch Centuryonów, polecił im, by wzięli dwustu żołnierzy piechotnych, siedemdziesięciu jezdców, i dwustu włóczników, i aby o trzeciej godzinie nocnej
7.SZCZEPAŃSKII przywoławszy dwóch setników, rzekł do nich: Od trzeciej godziny w nocy miejcie w pogotowiu dwustu żołnierzy, na podróż do Cezarei, i siedmdziesięciu jeźdźców i dwustu oszczepników;
8.DĄBR.WUL.1973I przywoławszy dwóch setników rzekł im: Przygotujcie w drogę do Cezarei dwustu żołnierzy, siedemdziesięciu jezdnych i dwustu oszczepników na trzecią godzinę w nocy.
9.DĄBR.GR.1961I przywoławszy dwóch setników rzekł im: Przygotujcie w drogę do Cezarei dwustu żołnierzy, siedemdziesięciu jezdnych i dwustu oszczepników na trzecią godzinę w nocy.
10.TYSIĄCL.WYD5Przywoławszy dwóch setników, rozkazał: Przygotujcie do wymarszu do Cezarei dwustu żołnierzy i siedemdziesięciu jezdnych, i dwustu oszczepników na trzecią godzinę w nocy.
11.BRYTYJKAPotem przywołał dwóch spośród setników i rzekł: Przygotujcie na godzinę trzecią w nocy w drogę do Cezarei dwustu żołnierzy, siedemdziesięciu jeźdźców i dwustu oszczepników;
12.POZNAŃSKAPotem wezwał dwóch setników i wydał rozkaz: "Przygotujcie w drogę do Cezarei na trzecią godzinę w nocy dwustu żołnierzy, siedemdziesięciu konnych i dwustu oszczepników;
13.WARSZ.PRASKAA potem wezwał dwu setników i wydał następujący rozkaz: Na trzecią godzinę w nocy przygotujcie do drogi w stronę Cezarei dwustu żołnierzy [pieszych], siedemdziesięciu jezdnych i dwustu oszczepników.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto przywołał do siebie jakichś dwóch setników i powiedział: Od trzeciej godziny nocy przygotujcie dwustu żołnierzy, siedemdziesięciu jeźdźców oraz dwustu włóczników, aby mogli pójść do Cezarei.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie dowódca przywołał dwóch setników i polecił: Na godzinę dwudziestą pierwszą przygotujcie dwustu żołnierzy, siedemdziesięciu jezdnych i dwustu oszczepników. Udadzą się do Cezarei.
16.TOR.NOWE.PRZ.I wezwał dwóch pewnych setników, i powiedział: Przygotujcie dwustu żołnierzy w drogę aż do Cezarei i siedemdziesięciu jezdnych, i dwustu oszczepników od trzeciej godziny w nocy;