« DzA 23:25 Dzieje Apostolskie 23:26 DzA 23:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(23:25b) Klaudyus Lisyas, możnemu Staroście Feliksowi zdrowia.
2.WUJEK.1923(23:26b) Klaudyusz Lizyas cnemu staroście Felixowi zdrowia.
3.RAKOW.NTKlaudyus Lisyas, wielmożnemu Staroście Felixowi, zdrowia życzy.
4.GDAŃSKA.1881Klaudyjusz Lizyjasz najmożniejszemu staroście Feliksowi zdrowia życzy.
5.GDAŃSKA.2017Klaudiusz Lizjasz najdostojniejszemu namiestnikowi Feliksowi przesyła pozdrowienia.
6.JACZEWSKITrybun taki list do Prezesa posłał: Klaudiusz Lizyasz. Jaśnie Wielmożnemu Prezesowi Felixowi. Zdrowia.
7.SZCZEPAŃSKI(23:26b) Klaudyusz Lizyasz dostojnemu namiestnikowi Feliksowi, pozdrowienie!
8.DĄBR.WUL.1973I napisał list tej treści: Klaudiusz Lyzjasz dostojnemu namiestnikowi Feliksowi pozdrowienie.
9.DĄBR.GR.1961Klaudiusz Lyzjasz dostojnemu namiestnikowi Feliksowi pozdrowienie.
10.TYSIĄCL.WYD5Klaudiusz Lizjasz dostojnemu namiestnikowi Feliksowi - pozdrowienie.
11.BRYTYJKAKlaudiusz Lizjasz najdostojniejszemu namiestnikowi Feliksowi przesyła pozdrowienia.
12.POZNAŃSKAKlaudiusz Lyzjasz najdostojniejszemu namiestnikowi Feliksowi przesyła pozdrowienie.
13.WARSZ.PRASKAKlaudiusz Lizjasz pozdrawia dostojnego namiestnika Feliksa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Klaudiusz Lizjasz życzy zdrowia czcigodnemu namiestnikowi Feliksowi!
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKlaudiusz Lizjasz. Do Najdostojniejszego Namiestnika Feliksa. Witaj,
16.TOR.NOWE.PRZ.Klaudiusz Lizjasz najdostojniejszemu namiestnikowi Feliksowi. Pozdrowienie.