« DzA 23:27 Dzieje Apostolskie 23:28 DzA 23:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(23:27) A chcąc wiedzieć przyczynę, prze którą by nań wołali, wywodziłem go do ich rady.
2.WUJEK.1923A chcąc wiedzieć przyczynę, dla którejby nań skarżyli, wywiodłem go przed ich radę.
3.RAKOW.NTA chcąc wiedzieć przyczynę dla którejby skarżyli nań, wywiodłem go przed siedzącą radę ich.
4.GDAŃSKA.1881A chcąc wiedzieć przyczynę, dla której by nań skarżyli, wywiodłem go przed ich radę;
5.GDAŃSKA.2017A chcąc wiedzieć, z jakiej przyczyny go oskarżają, zaprowadziłem go przed ich Radę;
6.JACZEWSKIPragnąc się przeświadczyć, co żydzi mieli przeciwko niemu, stawiłem go przed ich radą,
7.SZCZEPAŃSKIA chcąc poznać winę, jaką mu zarzucano, stawiłem go przed ich Sanhedrynem.
8.DĄBR.WUL.1973A chcąc dowiedzieć się, co mu zarzucają, stawiłem go przed ich Radą
9.DĄBR.GR.1961A chcąc dowiedzieć się, co mu zarzucają, stawiłem go przed ich sanhedrynem
10.TYSIĄCL.WYD5Aby się dowiedzieć, co mu zarzucają, sprowadziłem go przed ich Sanhedryn.
11.BRYTYJKAA chcąc się dowiedzieć, z jakiej przyczyny go oskarżali, postawiłem go przed ich Radą Najwyższą.
12.POZNAŃSKAChcąc zaś dowiedzieć się, z jakiego powodu go oskarżają, zaprowadziłem go przed ich sanhedryn.
13.WARSZ.PRASKAPragnąc zaś dowiedzieć się, o co go oskarżają, sprowadziłem go przed ich Sanhedryn.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz także pragnąc poznać przyczynę przez którą go oskarżali, sprowadziłem ich do Sanhedrynu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDla poznania wysuwanych przeciwko niemu oskarżeń postawiłem go przed ich Wysoką Radą.
16.TOR.NOWE.PRZ.A chcąc poznać przyczynę, dla której go oskarżali, przyprowadziłem go przed ich Sanhedryn;