« DzA 23:28 Dzieje Apostolskie 23:29 DzA 23:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(23:28) Którego nalazłem obwinionego o gadki zakonu ich. Lecz żadnego winnego śmierci, albo więzienia występku nie mającego.
2.WUJEK.1923Któregom nalazł oskarżonego o gadki zakonu ich, lecz nie mającego żadnéj winy godnéj śmierci albo więzienia.
3.RAKOW.NTKtóregom nalazł oskarżonego o gadki Zakonu ich, lecz żadnego godnego śmierci abo więzienia występku nie mającego.
4.GDAŃSKA.1881I znalazłem, że nań skarżą o jakieś gadki z strony zakonu ich, a że nie ma żadnej winy, dla której by był godzien śmierci albo więzienia.
5.GDAŃSKA.2017I stwierdziłem, że oskarżają go o jakieś sporne kwestie dotyczące ich prawa i że nie ma żadnej winy, dla której zasługiwałby na śmierć lub więzienie.
6.JACZEWSKIi przekonałem się, że mu czynią zarzuty, dotyczące ich prawa, nic przecież takiego nie przytaczają, coby godnem było kary śmierci albo więzienia.
7.SZCZEPAŃSKIStwierdziłem, że oskarżają go o sporne rzeczy swego zakonu, ale że on nie dopuścił się żadnej winy, godnej śmierci, lub więzienia.
8.DĄBR.WUL.1973i stwierdziłem, że oskarżają go o rzeczy tyczące się ich Zakonu, a on nie popełnił nic zasługującego na śmierć lub więzienie.
9.DĄBR.GR.1961i stwierdziłem, że oskarżają go o rzeczy sporne, dotyczące ich Prawa, a nie obwiniają go o nic godnego śmierci lub więzienia.
10.TYSIĄCL.WYD5Stwierdziłem, że oskarżają go o sporne kwestie z ich Prawa, a nie o przestępstwo podlegające karze śmierci lub więzienia.
11.BRYTYJKAStwierdziłem, że jest oskarżony o sporne zagadnienia dotyczące ich zakonu, lecz że nie ciąży na nim żadne przestępstwo, zasługujące na karę śmierci lub więzienia.
12.POZNAŃSKAStwierdziłem, że oskarżają go o sporne kwestie z ich Prawa oraz że nie popełnił żadnego przestępstwa, za które zasługiwałby na karę śmierci lub więzienie.
13.WARSZ.PRASKAOtóż stwierdziłem, że chodzi o jakiś spór związany z ich Prawem, a nie o żadne przestępstwo podlegające karze śmierci lub więzienia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To znalazłem, że oskarżają go o kwestie sporne ich Prawa, ale nie mają żadnego oskarżenia godnego śmierci lub pęt.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITStwierdziłem, że go oskarżają o sporne zagadnienia dotyczące ich Prawa. Nie wysunięto zarzutów podlegających karze śmierci lub więzienia.
16.TOR.NOWE.PRZ.I odkryłem, że jest on oskarżany o rzeczy sporne, dotyczące ich Prawa, lecz nie ma żadnego zarzutu godnego śmierci lub więzienia.