« DzA 23:5 Dzieje Apostolskie 23:6 DzA 23:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wiedząc Paweł, że jedna część była Saduceuszów, a druga Faryzeuszów, krzyknął w radzie: Mężowie bracia, ja Faryzeusz jestem, syn Faryzeuszów o nadzieję i powstanie martwych mnie sądzą.
2.WUJEK.1923A wiedząc Paweł, że jedna część była Saduceuszów, a druga Pharyzeuszów, zawołał w radzie: Mężowie bracia! jam jest Pharyzeusz, syn Pharyzeuszów: o nadzieję i powstanie umarłych mię sądzą.
3.RAKOW.NTA poznawszy Paweł, że ich jedna część jest Sadukieuszów a druga Faryzeuszów, krzyknął w onej siedzącej radzie: Mężowie bracia! ja Faryzeusz jestem, syn Faryzeuszów: o nadzieję i powstanie umarłych mnie tu sądzą.
4.GDAŃSKA.1881A poznawszy Paweł, że ich jedna część była Saduceuszów a druga Faryzeuszów, zawołał w onej radzie: Mężowie bracia! jam jest Faryzeusz, syn Faryzeusza: o nadzieję i o powstanie umarłych mię tu dziś sądzą.
5.GDAŃSKA.2017A Paweł, poznawszy, że jedna część składa się z saduceuszy, a druga z faryzeuszy, zawołał do Rady: Mężowie bracia, jestem faryzeuszem, synem faryzeusza. Sądzą mnie dziś z powodu nadziei i zmartwychwstania umarłych.
6.JACZEWSKIWiedział Paweł, że w całem zebraniu byli w połowie Faryzeusze i Saduceusze, rzekł przeto głośno: "Mężowie, bracia, ja jestem Faryzeusz z Faryzeuszów; widzę, iż wam się to nie podoba, że ja wierzę w zmartwychwstanie umarłych i spodziewam się tego zmartwychwstania".
7.SZCZEPAŃSKIWiedząc zaś Paweł, że jedna część składała się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Sanhedrynem: Mężowie Bracia, jam faryzeusz, syn faryzeusza! za nadzieję zmartwychwstania potępiają mnie!
8.DĄBR.WUL.1973A Paweł wiedząc, że jedna część składała się z faryzeuszów, a druga z saduceuszów, zawołał przed Radą: Mężowie bracia! Ja jestem faryzeuszem i synem faryzeusza; sądzą mię z powodu nadziei w powstanie umarłych.
9.DĄBR.GR.1961A Paweł wiedząc, że jedna część składa się z faryzeuszów, a druga z saduceuszów, zawołał przed sanhedrynem: Bracia! Ja jestem faryzeuszem i synem faryzeusza, a sądzą mnie z powodu nadziei w powstanie zmarłych.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiedząc zaś, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem: Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych.
11.BRYTYJKAPaweł, świadomy, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą: Mężowie bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów, jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania.
12.POZNAŃSKAŚwiadomy, że część sanhedrynu stanowili saduceusze, a resztę faryzeusze, Paweł zawołał: "Bracia! Jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów, a sądzi mnie się z powodu nadziei w zmartwychwstanie".
13.WARSZ.PRASKAA potem spostrzegłszy, że Sanhedryn składa się po części z saduceuszów, a po części z faryzeuszów, powiedział: Bracia, sam jestem faryzeuszem, potomkiem faryzeuszów. Zostałem postawiony w stan oskarżenia za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz Paweł poznał, że jedna część jest z saduceuszy, a druga z faryzeuszy, więc krzyczał w Sanhedrynie: Mężowie, bracia! Ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów; ja jestem sądzony za nadzieję oraz wskrzeszenie martwych.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł, świadomy, że jedna część zgromadzonych składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, oznajmił wobec Rady: Drodzy bracia, ja jestem faryzeuszem i synem faryzeuszów. Jestem tu dziś sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy poznał Paweł, że jedna część zgromadzenia jest z saduceuszów, a inna z faryzeuszów, zawołał przed Sanhedrynem: Mężowie bracia! Ja jestem faryzeuszem, synem faryzeusza; ja za nadzieję i wzbudzenie z martwych jestem sądzony.