« Lam 5:18 Księga Lamentacji 5:19 Lam 5:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ty Panie! na wieki trwać będziesz, stolica twoja do narodu i narodu.
2.GDAŃSKA.1881Ty, Panie! trwasz na wieki, a stolica twoja od narodu do narodu.
3.GDAŃSKA.2017Ty, PANIE, trwasz na wieki, twój tron z pokolenia na pokolenie.
4.CYLKOWTy Wiekuisty na wieki zasiadasz, stolica Twoja od pokolenia do pokolenia.
5.KRUSZYŃSKITy, Boże, na wieki siedzieć będziesz - tron Twój z wieku na wieki!
6.TYSIĄCL.WYD5Lecz Ty, o Panie, Ty trwasz na wieki. Twój tron - przez pokolenia.
7.BRYTYJKAAle Ty, Panie, trwasz na wieki, twój tron z pokolenia w pokolenie.
8.POZNAŃSKALecz Ty na wieki trwasz, Jahwe! Tron Twój z pokolenia w pokolenie!
9.WARSZ.PRASKAAle Ty, o Panie, będziesz trwał na wieki i rządził z jednego pokolenia w drugie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ty, WIEKUISTY, zasiadasz na wieki, Twój tron od pokolenia do pokolenia.
11.EIB.BIBLIA.2016Ty, PANIE, trwasz na wieki, Twój tron - z pokolenia w pokolenie.