« Lam 5:2 Księga Lamentacji 5:3 Lam 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Sierotami zostaliśmy bez ojca, matki nasze jako wdowy.
2.GDAŃSKA.1881Sierotamiśmy a bez ojca; matki nasze są jako wdowy.
3.GDAŃSKA.2017Staliśmy się sierotami, bez ojca; nasze matki są jak wdowy.
4.CYLKOWSierotami staliśmy się bez ojca, matki nasze jako wdowy.
5.KRUSZYŃSKIStaliśmy się sierotami bez ojca, matki nasze jako wdowy.
6.TYSIĄCL.WYD5Sieroty, nie mamy już ojca, a matki nasze jak wdowy.
7.BRYTYJKAStaliśmy się sierotami, bez ojca, nasze matki są jakby wdowy.
8.POZNAŃSKAJesteśmy sierotami, bez ojca, nasze matki są niby wdowy.
9.WARSZ.PRASKAStaliśmy się sierotami i dziećmi bez ojca i owdowiały wszystkie nasze matki.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Staliśmy się sierotami bez Ojca, a nasze matki są jak wdowy.
11.EIB.BIBLIA.2016Staliśmy się sierotami - bez ojca, nasze matki są niczym wdowy.