« Lam 5:6 Księga Lamentacji 5:7 Lam 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ojcowie nasi zgrzeszyli, a niemasz ich, a myśmy nieprawości ich nosili.
2.GDAŃSKA.1881Ojcowie nasi zgrzeszyli, niemasz ich, a my nieprawość ich ponosimy.
3.GDAŃSKA.2017Nasi ojcowie zgrzeszyli, nie ma ich, a my nosimy ich nieprawość.
4.CYLKOWOjcowie nasi zgrzeszyli a niemasz ich, a my winy ich dźwigamy.
5.KRUSZYŃSKIOjcowie nasi zgrzeszyli, niemasz ich; my zaś obciążeni jesteśmy ich występkami!
6.TYSIĄCL.WYD5Przodkowie nasi zgrzeszyli - ich nie ma, a my dźwigamy ich grzechy.
7.BRYTYJKANasi ojcowie zgrzeszyli, nie ma ich, a my dźwigamy ich winy.
8.POZNAŃSKAOjcowie nasi zgrzeszyli - ich już nie ma, a my dźwigamy ich winy.
9.WARSZ.PRASKAZgrzeszyli nasi ojcowie, których już dziś nie ma, a my ich grzechy teraz dźwigać musimy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zgrzeszyli nasi ojcowie i już ich nie ma, a my dźwigamy ich winy.
11.EIB.BIBLIA.2016Nasi ojcowie zgrzeszyli - ich już nie ma, a my dźwigamy ich winę.