« Mar 8:10 Ewangelia Marka 8:11 Mar 8:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wyszli Faryzeuszowie, a poczęli znim gadać, szukając od niego znaku znieba, kusząc go.
2.WUJEK.1923I wyszli Pharyzeuszowie i poczęli się z nim gadać, domagając się u niego znaku z nieba, kusząc go.
3.RAKOW.NTI wyszli Faryzeuszowie, i poczęli się z nim zprzeczać, szukając od niego znamienia z nieba, kusząc go.
4.GDAŃSKA.1881I wyszli Faryzeuszowie, a poczęli z nim spór wieść, szukając od niego znamienia z nieba, a kusząc go.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy nadeszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, a wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba.
6.SZCZEPAŃSKIFaryzeusze zaś wyszli i zaczęli z Nim rozprawy, a kusząc Go żądali odeń znaku z nieba.
7.GRZYM1936Przyszli tam do niego faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, domagając się od niego, żeby go podejść, znaku z nieba.
8.DĄBR.WUL.1973A faryzeusze wyszli i poczęli z nim rozprawiać, a kusząc go, domagali się od niego znaku z nieba.
9.DĄBR.GR.1961A faryzeusze wyszli i poczęli z nim rozprawiać, a doświadczając go, domagali się od niego znaku z nieba.
10.TYSIĄCL.WYD5Nadeszli faryzeusze i zaczęli z Nim rozprawiać, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku.
11.BRYTYJKAI wyszli faryzeusze, i zaczęli z nim rozprawiać, a wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba.
12.POZNAŃSKAI wyszli faryzeusze, i zaczęli podstępnie i natarczywie domagać się od Niego znaku z nieba.
13.WARSZ.PRASKAWtedy nadeszli faryzeusze i zaczęli rozmawiać z Nim. Chcąc zaś wystawić Go na próbę, kusili Go domagając się od Niego jakiegoś znaku z nieba.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I wyszli faryzeusze oraz zaczęli z nim rozprawiać, kusząc go oraz wymagając od niego znaku z Nieba.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyszli do Niego faryzeusze i wdali się z Nim w spór. Domagali się o Niego znaku z nieba, chcąc w ten sposób wystawić Go na próbę.
16.TOR.NOWE.PRZ.I wyszli faryzeusze, i zaczęli z Nim rozprawiać, poddając Go próbie i żądając od Niego znaku z nieba.