« Mar 8:21 Ewangelia Marka 8:22 Mar 8:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyszedł do Betsaidy, i przywiedli mu ślepego, i prosili go aby się go dotknął.
2.WUJEK.1923I przyszli do Bethsaidy, i przywiedli mu ślepego i prosili, aby się go dotknął.
3.RAKOW.NTI przychodzi do Bethsaidy; i wiodą mu ślepego, i proszą go, aby się go dotknął.
4.GDAŃSKA.1881Potem przyszedł do Betsaidy; i przywiedli do niego ślepego, prosząc go, aby się go dotknął.
5.GDAŃSKA.2017Potem przyszedł do Betsaidy. I przyprowadzili do niego ślepego, prosząc go, aby go dotknął.
6.SZCZEPAŃSKIPrzybywają tedy do Betsaidy. I przyprowadzają doń ślepego, prosząc Go, aby się go dotknął.
7.GRZYM1936Przyszli do niego z Betsaidy i przyprowadzili do niego człowieka ślepego, prosząc, żeby go dotknął.
8.DĄBR.WUL.1973I przybyli do Betsajdy. A przywiedli do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął.
9.DĄBR.GR.1961Przybywają potem do Betsaidy. A wiodą ku niemu ślepego i proszą go, aby się go dotknął.
10.TYSIĄCL.WYD5Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął.
11.BRYTYJKAI przybyli do Betsaidy. I przyprowadzili do niego ślepego, i prosili go, aby się go dotknął.
12.POZNAŃSKAI przychodzą do Betsaidy. I przyprowadzają Mu niewidomego, i proszą Go, aby się go dotknął.
13.WARSZ.PRASKAA potem przybyli do Betsaidy, gdzie przyprowadzono doń pewnego ślepca, prosząc, aby się go dotknął.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A docierali do Betsaidy. I przynoszą mu ślepego oraz proszą go, aby go dotknął.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTak przybyli do Betsaidy. Wówczas przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, aby go dotknął.
16.TOR.NOWE.PRZ.I przyszedł do Betsaidy; i przyprowadzili do Niego ślepego, prosząc, aby go dotknął.