« Mar 8:22 Ewangelia Marka 8:23 Mar 8:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ująwszy rękę ślepego, odwiódł ji za wieś, a plunąwszy na oczy jego, włożywszy nań ręce, pytał go jeśli co widzi.
2.WUJEK.1923A ująwszy ślepego rękę, wywiódł go za miasteczko: a plunąwszy na oczy jego, włożywszy ręce swe, pytał go, jeźliby co widział.
3.RAKOW.NTA ująwszy rękę ślepego, odwiódł go precz za miasteczko; A plunąwszy na oczy jego, włożywszy nań ręce, pytał go, jeśliby co widział.
4.GDAŃSKA.1881A ująwszy onego ślepego za rękę, wywiódł go precz za miasteczko, i plunąwszy na oczy jego, włożył na niego ręce, i pytał go, jeźliby co widział.
5.GDAŃSKA.2017A ująwszy ślepego za rękę, wyprowadził go poza miasteczko i plunąwszy na jego oczy, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzi.
6.SZCZEPAŃSKIA On wziął ślepego za rękę, wyprowadził go po za wioskę, zwilżył mu oczy swą śliną i kładąc <na nim> ręce {swe}, zapytał go: Czy widzisz co?
7.GRZYM1936On wziął ślepego za rękę i wywiódł go na wieś: tam splunął mu na oczy, a wkładając mu ręce na nie, zapytał: Co widzisz?
8.DĄBR.WUL.1973I ująwszy ślepego za rękę wyprowadził go poza wieś, a plunąwszy na oczy jego i włożywszy nań swe ręce zapytał go, czy co widzi.
9.DĄBR.GR.1961I ująwszy ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, a plunąwszy na oczy jego i włożywszy nań ręce, pytał go: Czy widzisz coś?
10.TYSIĄCL.WYD5On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy coś widzisz?
11.BRYTYJKAA On wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go: Czy widzisz coś?
12.POZNAŃSKAOn zaś ujął niewidomego za rękę, wyprowadził go poza miasto, dotknął śliną jego oczu i położywszy na nim ręce dopytywał się, czy coś widzi.
13.WARSZ.PRASKAA On wziął ślepca za rękę i wyprowadził go za wieś. Potem pomazał oczy jego śliną, włożył nań swe ręce i zapytał go: Czy widzisz coś?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem chwycił rękę owego ślepego, wyprowadził go poza to miasteczko, plunął na jego oczy, nałożył na niego ręce i go pytał, czy coś widzi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn zaś wziął go za rękę, wyprowadził poza wieś, plunął mu w oczy, położył na niego ręce i zapytał: Czy widzisz coś?
16.TOR.NOWE.PRZ.I ujął ślepego za rękę, wyprowadził go za miasteczko i plunął w jego oczy, nałożył na niego ręce i pytał go, czy coś widzi.