« Mar 8:29 Ewangelia Marka 8:30 Mar 8:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zagroził im aby tego nikomu niepowiedali o niem.
2.WUJEK.1923I zagroził im, aby o nim nikomu nie powiadali.
3.RAKOW.NTI fukał ich, aby nikomu nie powiedali o nim.
4.GDAŃSKA.1881I przygroził im, aby o nim nikomu nie powiadali.
5.GDAŃSKA.2017I przykazał im, aby nikomu o nim nie mówili.
6.SZCZEPAŃSKIPiotr odezwał się i rzekł doń: Tyś jest Chrystus. I zakazał im, aby nikomu o Nim nie mówili.
7.GRZYM1936I zabronił im mówić o tem komu.
8.DĄBR.WUL.1973I zakazał im, aby nikomu o nim nie mówili.
9.DĄBR.GR.1961I zakazał im, aby nikomu o nim nie mówili.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
11.BRYTYJKAI nakazał im surowo, aby nikomu o nim nie mówili.
12.POZNAŃSKAI przykazał im surowo, aby o Nim nikomu nie mówili.
13.WARSZ.PRASKAA On nakazał im, żeby nikomu o Nim nie mówili.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zobowiązał ich, aby o nim nikomu nie mówili.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn zaś stanowczo zabronił im komukolwiek o tym mówić.
16.TOR.NOWE.PRZ.I surowo napominał ich, aby o Nim nikomu nie mówili.