« Mar 8:7 Ewangelia Marka 8:8 Mar 8:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jedli przeto i najedli się, i nabrali ułomków które zbyły siedm koszów.
2.WUJEK.1923I jedli i najedli się i zebrali, co zbyło z ułomków, siedm koszów.
3.RAKOW.NTI jedli, i nasyceni byli; a odnieśli zbywających ułomków siedm koszów.
4.GDAŃSKA.1881Jedli tedy i nasyceni są, i zebrali, co zbyło ułomków, siedm koszów.
5.GDAŃSKA.2017Jedli więc do syta, a pozostałych kawałków zebrali siedem koszy.
6.SZCZEPAŃSKIJedli tedy i nasycili się; a z resztek ułomków zebrano siedm koszyków.
7.GRZYM1936Jedli i najedli się; a okruchów, co zbyło, zebrano siedem pełnych koszy.
8.DĄBR.WUL.1973Jedli tedy i nasycili się, i zebrali, co zbywało z ułomków, siedem koszów.
9.DĄBR.GR.1961Jedli tedy i nasycili się; i zebrali, co zbywało z ułomków, siedem koszów.
10.TYSIĄCL.WYD5Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów.
11.BRYTYJKAA jedli i nasycili się, i zebrali siedem koszów resztek chleba, które zbywały.
12.POZNAŃSKAI zjdeli, i najedli się do syta, i zebrali resztki: siedem koszyków okruchów.
13.WARSZ.PRASKAJedli tedy i nasycili się. A z ułomków, jakie pozostały, zebrali jeszcze siedem koszów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I jedli oraz zostali nasyceni. Zebrali też pozostałość kawałków w siedem koszy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSpożyli więc posiłek i nasycili się, a pozostawionymi kawałkami napełnili siedem koszy.
16.TOR.NOWE.PRZ.I zjedli, i zostali nasyceni, i zebrali siedem koszów kawałków, które pozostały.