« Hiob 39:10 Księga Hioba 39:11 Hiob 39:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aza będziesz miał ufanie w wielkiéj mocy jego, i zostawisz mu roboty twoje?
2.GDAŃSKA.1881(39:14) Izali się spuścisz nań, przeto, że wielka moc jego? albo poruczyszli mu robotę twoję?
3.GDAŃSKA.2017Czy zaufasz mu, ponieważ jego siła jest wielka? Czy powierzysz mu swoją pracę?
4.CYLKOWMożesz li polegać na nim, przeto że wielką jego siła, a poruczyć mu trud twój?
5.KRUSZYŃSKIAzali na nim będziesz polegał, że jest wielka siła jego, albo złożysz na niego pracę swoją?
6.TYSIĄCL.WYD5Czy zaufasz, że bardzo silny, trud swój jemu powierzysz?
7.BRYTYJKACzy na nim polegasz, że ma dużo siły, i chcesz mu powierzyć swój trud?
8.POZNAŃSKACzy zaufasz mu, ponieważ siła jego jest wielka? Powierzysz mu trudy twej pracy?
9.WARSZ.PRASKACzy sile jego zaufasz? Czy zdasz się na niego z całą twoją pracą?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy możesz na nim polegać oraz mu powierzyć swój trud, ponieważ wielką jest jego siła?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy zdasz się na jego siłę i zechcesz mu powierzyć plony?