« Hiob 39:17 Księga Hioba 39:18 Hiob 39:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdy czas przyjdzie, skrzydła ku górze podnosi: śmieje się z konia i z jeźdźca jego.
2.GDAŃSKA.1881(39:21) Według czasu podnosi się ku górze, a naśmiewa się z konia i z jeźdźca jego.
3.GDAŃSKA.2017Kiedy jednak podnosi się wysoko, naśmiewa się z konia i z jego jeźdźca.
4.CYLKOWPrzy pierwszej sposobności unosi się wysoko, urąga rumakowi i jeźdźcy jego.
5.KRUSZYŃSKILecz w czasie, gdy uniesie się ku górze, będzie się śmiał z konia i z jeźdźca jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy się podniesie i cwałuje, śmieje się z konia i jeźdźca.
7.BRYTYJKAGdy spłoszona unosi się wysoko, szydzi z konia i jego jeźdźca.
8.POZNAŃSKAZa to, gdy w górę się wzbije, drwi sobie z konia i jego jeźdźca.
9.WARSZ.PRASKALecz gdy się wzbije nagle przed siebie, drwi sobie z jeźdźca na koniu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przy pierwszej sposobności unosi się wysoko, urąga z konia i jego jeźdźca.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZa to, gdy podniesie się do ucieczki, szydzi z konia wraz z jego jeźdźcem!