« Hiob 39:26 Księga Hioba 39:27 Hiob 39:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aza na rozkazanie twe wzbije się orzeł, i na wysokich miejscach położy gniazdo swoje?
2.GDAŃSKA.1881(39:30) Izali na twoje rozkazanie wzbija się orzeł w górę, i składa na wysokich miejscach gniazdo swoje?
3.GDAŃSKA.2017Czy na twój rozkaz orzeł wzbija się i zakłada swoje gniazdo wysoko?
4.CYLKOWCzyż na rozkaz twój wzlatuje orzeł, a ściele wysoko gniazdo swoje?
5.KRUSZYŃSKICzy na twój rozkaz wznosi się orzeł i kładzie gniazdo swoje na wyżynach?
6.TYSIĄCL.WYD5Czy na twój rozkaz orzeł się wzbija, wije swe gniazdo na górze?
7.BRYTYJKACzy na twój rozkaz wznosi się orzeł i ściele wysoko swoje gniazdo?
8.POZNAŃSKACzy na twój rozkaz orzeł się wzbija i gniazdo swe na szczytach górskich zakłada?
9.WARSZ.PRASKACzy orzeł dla ciebie wzbija się pod niebo i tak wysoko buduje swe gniazda?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy na twój rozkaz wzlatuje orzeł i wysoko ściele swoje gniazdo?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy na twój rozkaz wznosi się orzeł i zakłada swe gniazdo wysoko?