« Hiob 39:27 Księga Hioba 39:28 Hiob 39:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Na opokach mieszka, i na przykrych krzemieniach przebywa i na nieprzystępnych skałach.
2.GDAŃSKA.1881(39:31) Na opoce mieszka, i bawi się na ostrej skale, jako na zamku.
3.GDAŃSKA.2017Mieszka na skale, przebywa na iglicach jak na zamku.
4.CYLKOWNa opoce zamieszkuje, a przebywa na urwiskach skał, jakby na zamczysku.
5.KRUSZYŃSKINa skale zamieszkuje i mieści się, na igłach skalnych, na wierzchołkach.
6.TYSIĄCL.WYD5Mieszka na skale i nocuje w skalnym załomie, gdzie nie ma dostępu,
7.BRYTYJKANa skale mieszka i nocujena iglicach skalnych i stromych wierzchołkach.
8.POZNAŃSKANa skale przebywa i przepędza noce, na skalnych urwiskach się gnieździ.
9.WARSZ.PRASKASiedzi na skale i tak noce spędza, w skalnych rozpadlinach, na ścieżkach z kamienia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zamieszkuje na skale i przebywa na urwiskach skał, jakby w zamczysku.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMieszka na skale i tam nocuje - na iglicach i graniach skalnych.