« Sęd 20:48 Księga Sędziów 21:1 Sęd 21:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ Benijaminow z naszych dziewek żony.
2.WUJEK.1923Przysięgli téż synowie Izraelowi w Maspha, i rzekli: Żaden z nas nie da synom Benjaminowym z córek swych żony.
3.GDAŃSKA.1881Nadto przysięgli mężowie Izraelscy w Masfa, mówiąc: Żaden z nas nie da córki swej Benjaminczykom za żonę.
4.GDAŃSKA.2017Mężczyźni Izraela przysięgli też w Mispie: Żaden z nas nie da swojej córki Beniaminowi za żonę.
5.CYLKOWZaprzysięgli zaś byli Izraelici w Micpa: Nikt z nas nie odda córki swojej za żonę Binjaminicie!
6.KRUSZYŃSKILudzie z Izraela przysięgli w Micpa, mówiąc: "Nikt z nas nie da swej córki za żonę Beniaminicie"
7.TYSIĄCL.WYD5Mężowie izraelscy złożyli w Mispa taką przysięgę: Nikt z nas nie da Beniaminicie córki za żonę.
8.BRYTYJKAPotem złożyli wojownicy izraelscy w Mispie taką przysięgę: Nikt z nas nie da Beniaminicie swojej córki za żonę.
9.POZNAŃSKAIzraelici złożyli [ongiś] przysięgę w Micpa następującej treści: - Nikt z nas nie odda Beniaminowi swojej córki za żonę.
10.WARSZ.PRASKAPod Mispa synowie Izraela złożyli taką przysięgę: Nikt z nas nie da swojej córki za żonę żadnemu z synów Beniamina.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Israelici wcześniej zaprzysięgli się w Micpa: Nikt z nas nie odda swojej córki za żonę Binjaminicie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem, w Mispie, Izraelici złożyli przysięgę: Żaden z nas nie da Beniaminicie swojej córki za żonę.