« Sęd 21:13 Księga Sędziów 21:14 Sęd 21:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI przyszli synowie Benijaminowi tego czasu, i oddany są jim żony z dziewek Jabes Galaad a jinych rzeczy nie naleźli, jiż by tym czynem jim oddali.
2.WUJEK.1923I przyszli synowie Benjaminowi onego czasu, i dano im żony z córek Jabes Galaad: ale innych nie najdowali, któreby tymże sposobem wydali.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż wrócił się Benjamin onego czasu, i dali im żony, które byli żywo zachowali z niewiast Jabes Galaad, ale im się ich jeszcze nie dostawało.
4.GDAŃSKA.2017Wrócił więc Beniamin w tym czasie i dano im żony, które zachowali przy życiu spośród kobiet z Jabesz-Gilead, lecz nie starczyło ich dla nich.
5.CYLKOWI tak wrócili Binjaminici, i oddano im kobiety zachowane przy życiu z kobiet w Jabesz Gilead; ale nie znalazło się jeszcze dosyć dla nich.
6.KRUSZYŃSKII powrócili w owym czasie Beniaminici: dano im kobiety, które ocalały z kobiet w Jabesz Galaad, ale nie było dla nich dosyć.
7.TYSIĄCL.WYD5Wówczas wrócili Beniaminici i dano im za żony zachowane przy życiu kobiety z Jabesz w Gileadzie, lecz nie było ich dosyć dla wszystkich.
8.BRYTYJKAW tym czasie powrócili Beniaminici i tym dali za żony kobiety, które ostały się żywe spośród kobiet Jabesz gileadzkiego. Lecz nie wystarczyło ich dla nich.
9.POZNAŃSKATak więc powrócili Bemammici w tym czasie. I dano im te niewiasty, które pozostawiono przy życiu spośród niewiast w Jabesz w Gilead. Ale nie starczyło ich dla nich.
10.WARSZ.PRASKAWrócili wówczas Beniaminici i dano im [za żony] kobiety, którym darowano życie w Jabesz w Gileadzie. Kobiet tych jednak nie starczyło dla wszystkich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak Binjaminici wrócili i oddano im kobiety zachowane przy życiu z kobiet w Jabesz Gilead; ale jeszcze nie znalazła się dla nich wystarczająca ilość.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Beniaminici wrócili, a Izraelici dali im za żony kobiety, które przeżyły spośród kobiet Jabesz w Gileadzie. Lecz tych kobiet nie było dla nich dość.