« Sęd 21:14 Księga Sędziów 21:15 Sęd 21:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBo wszytek Israhel żałościwie żałował i kajał się prze zbicie jenego pokolenia w Izrahelu.
2.WUJEK.1923I lud wszystek Izraelski bardzo żałował i pokutę czynił za wygubienie jednego pokolenia z Izraela.
3.GDAŃSKA.1881A lud żałował Benjamina, iż uczynił Pan przerwę w pokoleniach Izraelskich.
4.GDAŃSKA.2017A ludowi było żal Beniamina, ponieważ PAN uczynił wyłom wśród pokoleń Izraela.
5.CYLKOWI pożałował lud Binjamina, albowiem uczynił Wiekuisty wyłom w pokoleniach izraelskich.
6.KRUSZYŃSKINaród litował się nad Beniaminem, albowiem Bóg uczynił wyłom wśród pokoleń izraelskich.
7.TYSIĄCL.WYD5A lud litował się nad Beniaminem, że Pan uczynił wyrwę w pokoleniach izraelskich.
8.BRYTYJKAI żal było ludowi Beniaminitów, że Pan uczynił wyrwę wśród plemion izraelskich.
9.POZNAŃSKAA lud wciąż zdjęty był żalem nad [utratą] Beniamina, ponieważ Jahwe uczynił wyłom wśród pokoleń Izraela.
10.WARSZ.PRASKAA lud litował się nad Beniamitami, bo to [przez nich] uczynił Jahwe wyłom w pokoleniach izraelskich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A lud pożałował Binjamina, bowiem WIEKUISTY uczynił wyłom w israelskich pokoleniach.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITLud zaś wciąż żałował Beniamina, że PAN zrobił wyrwę wśród plemion Izraela.