« Sęd 21:21 Księga Sędziów 21:22 Sęd 21:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż przydą oćcowie jich i bracia żałując na was, powiemy jim: Slutujcie się nad nimi, boć są nie złapali jich synowie Benijaminowi prawem bojownym ani wicięskim, ale proszącym, aby wzięli, nie daliście i spojmali są je, a z waszej strony wina jest”.
2.WUJEK.1923A gdy przyjdą ojcowie ich i bracia i przeciw wam żałować się poczną i prawować, rzeczemy im: Zmiłujcie się nad nimi; boć ich nie pobrali prawem wojujących i zwycięzców: ale gdy prosili aby wzięli, nie daliście, i z waszéj strony zgrzeszyło się.
3.GDAŃSKA.1881A gdy przyjdą ojcowie ich, albo bracia ich skarżyć się przed nami, tedy im rzeczemy: Zmiłujcie się nad nimi dla nas; bośmy nie wzięli dla każdego z nich żony na wojnie, a wyście im ich też nie dali; przetoż nie jesteście winni.
4.GDAŃSKA.2017A gdy przyjdą ich ojcowie albo bracia, by skarżyć się przed nami, powiemy im: Zmiłujcie się nad nimi ze względu na nas, ponieważ nie wzięliśmy dla każdego z nich żony na wojnie, a wy też im ich nie daliście, gdyż bylibyście wtedy winni.
5.CYLKOWGdy następnie przyjdą ojcowie albo bracia ich, aby spór z nami wszczynać, tedy odpowiemy im: Chciejmy je im podarować, ponieważ nie wzięliśmy żon dla każdego z nich w tej wojnie - a przytem nie wyście je im dali - w tym razie byście w istocie zawinili!
6.KRUSZYŃSKIA gdy przyjdą ojcowie ich, albo bracia ich, aby spierać się z nami, odpowiemy im: Zechciejcie im je dać, ponieważ nie wzięliśmy żon dla każdego z nich w tej wojnie, gdyż nie wyście je im dali, w tym razie wyście nie zawinili".
7.TYSIĄCL.WYD5A gdy ojcowie ich lub bracia przyjdą do nas ze skargą, powiemy im: Zmiłujcie się nad nimi, bo nie zdobyliśmy dla każdego z nich żony na wojnie, a wy im ich też nie daliście, bo wtedy byście byli winni.
8.BRYTYJKAGdy potem przyjdą do nas ich ojcowie lub bracia na skargę, my powiemy im: Zlitujcie się nad nimi ze względu na nas, gdyż nikt z nich nie wziął swojej żony w walce ani też wy im nie daliście; inaczej bylibyście teraz winni.
9.POZNAŃSKAGdy zaś przybędą ich ojcowie lub ich bracia, by złożyć skargę przed nami, powiemy im: "Okażcie im litość! Oto nie zdobyliśmy podczas wojny żony dla każdego [Beniaminity]. A wy sami też nie dalibyście im [ich dobrowolnie], gdyż obciążylibyście się winą".
10.WARSZ.PRASKAKiedy ich ojcowie albo bracia przyjdą wypytywać o nie nas, odpowiemy im: Dajcie już pokój! Nie wzięliśmy dla każdego z nich żony na wojnie, a wyście im też owych kobiet nie dali, bo wtedy sami bylibyście winni.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy przyjdą ojcowie, albo ich bracia, aby prowadzić z nami spór, wtedy im odpowiemy: Zechciejcie je im podarować, gdyż w tej wojnie nie wzięliśmy żon dla każdego z nich; a przy tym nie wyście je im dali; w takim razie w istocie zawinicie!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy potem przyjdą ich ojcowie lub bracia, by się nam poskarżyć, powiemy: Zlitujcie się nad nimi. Nie zdobyliśmy dla nich kobiet w czasie walki, a i wy im ich nie daliście, bo inaczej stalibyście się winni.