« Sęd 21:22 Księga Sędziów 21:23 Sęd 21:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI uczynili synowie Benijaminowi, jako jim było przykazano, a podle swej liczby złapali sobie żony z tych, jeż tańce wodziły, i odeszli s nimi na swa imienia a udziaławszy sobie miasta bydlili w nich.
2.WUJEK.1923I uczynili synowie Benjamin, jako im kazano, i wedle liczby swojéj porwali sobie z tych, które tańcowały, po żonie, i szli do osiadłości swych, budując miasta i mieszkając w nich.
3.GDAŃSKA.1881Tedy uczynili tak synowie Benjamin, i nabrali żon według liczby swojej z onych co tańcowały, które porwawszy odeszli, i wrócili się do dziedzictwa swego, a pobudowawszy miasta mieszkali w nich.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy synowie Beniamina uczynili tak i wzięli sobie żony spośród tańczących, które porwali, odpowiednio do swojej liczby. Potem odeszli i wrócili do swego dziedzictwa, odbudowali miasta i zamieszkali w nich.
5.CYLKOWI uczynili tak Binjaminici, i zabrali sobie potrzebną liczbę żon z pośród pląsających, które porwali. Poczem wrócili do dziedzicznej własności swojej i odbudowali miasta i osiedlili się w nich.
6.KRUSZYŃSKII tak uczynili synowie Beniamina: wzięli żony stosownie do swej liczby z pośród tańczących, które porwali, poszli i wrócili do swego dziedzictwa; odbudowali miasta i zamieszkali w nich.
7.TYSIĄCL.WYD5Beniaminici tak uczynili i z tych, co tańczyły, uprowadzili sobie żony odpowiednio do swej liczby. Następnie odeszli, wrócili na swoje dziedzictwo, a zbudowawszy miasta, mieszkali w nich.
8.BRYTYJKABeniaminici uczynili tak i wzięli sobie żony, ilu ich było, spośród tych, które tańczyły, a które porwali. Potem odeszli, wracając do swoich dziedzicznych posiadłości, odbudowali miasta i zamieszkali w nich.
9.POZNAŃSKATak właśnie postąpili Beniaminici. Wzięli więc sobie odpowiednią do swej liczby ilość żon spośród tańczących dziewcząt, które porwali. Po czym odeszli, powracając do swej dziedzicznej własności; odbudowali miasta i zamieszkali w nich.
10.WARSZ.PRASKATak też postąpili Beniaminici: wzięli sobie spośród tańczących odpowiednią liczbę kobiet. Zabrali ze sobą w drogę i wrócili do swoich posiadłości. Odbudowali swoje miasta i zamieszkali w nich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Binjaminici tak uczynili i z pląsających dziewcząt zabrali sobie potrzebną ilość żon, które porwali. Potem wrócili do swojej dziedzicznej własności, odbudowali miasta oraz się w nich osiedlili.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBeniaminici tak uczynili. Ci, dla których zabrakło kobiet, pobrali sobie żony spośród porwanych tancerek. Potem ruszyli do swoich dziedzictw, odbudowali miasta i zamieszkali w nich.