« Sęd 21:7 Księga Sędziów 21:8 Sęd 21:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA potem rzekli: „Kto jest ze wszego pokolenia israhelskiego, ten jen jest nie wszedł ku Panu w Masfat?” A tako naleźli bydliciele Jabes Galaad w tej wojszcze nie bywszy,
2.WUJEK.1923Przetóż rzekli: Kto jest ze wszystkich pokoleń Izraelowych, który nie przyszedł do Pana do Maspha? alić oto naleźli się obywatele Jabes Galaad, że nie byli w onem wojsku.
3.GDAŃSKA.1881Rzekli tedy: Jestże kto z pokoleń Izraelskich, coby nie przyszedł do Pana do Masfa? a oto, nie przyszedł był nikt do obozu z Jabes Galaad do zgromadzenia.
4.GDAŃSKA.2017Powiedzieli więc: Czy jest ktoś wśród pokoleń Izraela, kto nie przyszedł do Mispy do PANA? A oto nie przyszedł do obozu zgromadzenia nikt z Jabesz-Gilead.
5.CYLKOWZapytali się tedy: Czy jest kto z pośród pokoleń izraelskich, który nie przybył do Wiekuistego do Micpy? A oto nie był przybył nikt z Jabesz Gilead do obozu, do zboru.
6.KRUSZYŃSKIPowiedzieli więc: "Czy jest kto z pośród pokoleń izraelskich, kto nie przybył do Boga w Micpa?" A oto nikt z Jabesz w Galaad nie przybył do obozu na zebranie.
7.TYSIĄCL.WYD5Rzekli wówczas: Które to z pokoleń izraelskich nie przybyło do Pana w Mispa? [Stwierdzono, że] oto z Jabesz w Gileadzie nikt nie przybył do obozu na zebranie.
8.BRYTYJKAI rzekli jeszcze: Czy jest jakieś z plemion izraelskich, które nie przyszło do Pana do Mispy? A oto okazało się, że nie przybył do obozu na zgromadzenie nikt z Jabesz gileadzkiego,
9.POZNAŃSKAA kiedy rzucili pytanie: "Które spośród pokoleń Izraela nie stawiło się przed Jahwe w Micpa?", okazało się, że nikt z Jabesz w Gilead nie przybył na zgromadzenie do obozu.
10.WARSZ.PRASKAI zapytano: Czy rzeczywiście tylko jedno pokolenie izraelskie nie przybyło do Mispa na spotkanie z Jahwe? Przecież również z Jabesz w Gileadzie nikt nie pojawił się na tym zgromadzeniu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem się zapytali: Czy jest ktoś spośród pokoleń israelskich, kto nie przybył do WIEKUISTEGO, do Micpy? A oto do obozu, do zboru, nikt nie przybył z Jabesz Gilead.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy znów powróciło pytanie: Czy jest jakiś jeden ród z Izraela, który nie przybył do PANA do Mispy? I owszem! Na zgromadzenie do obozu nie przybył nikt z Jabesz w Gileadzie!