« Psal 147:11 Księga Psalmów 147:12 Psal 147:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(147:1) Chwali, Jeruzalem, Pana, chwali Boga twego, Syjon,
2.PS.PUŁAWSKIAlleluia. (147:1) Chwali, Jeruzalem, Gospodna, chwali Boga twego, Syjon,
3.WUJEK.1923Alleluja. Chwal, Jeruzalem, Pana: chwal, Syonie, Boga twego.
4.GDAŃSKA.1881Chwalże, Jeruzalemie! Pana; chwalże, Syonie! Boga twego.
5.GDAŃSKA.2017Chwal PANA, Jeruzalem; chwal swego Boga, Syjonie.
6.GÖTZE.1937Wysławiaj, Jerozolimo, Pana; chwal, Syjonie, Boga swego!
7.CYLKOWWysławiaj, Jerozolimo, Boga, chwal Pana twojego, Cyonie.
8.KRUSZYŃSKIChwal Jeruzalem Pana, chwal Sjonie Boga swego!
9.ASZKENAZY Sław Jeruzalem Jehowę, uwielbiaj Boga Twego Syonie!
10.SZERUDAChwal, Jeruzalemie, Pana; chwal, Syjonie, Boga swego!
11.TYSIĄCL.WYD1(147:1) Chwal, Jerozolimo, Pana, chwal Boga twego, Syjonie.
12.TYSIĄCL.WYD5Chwal, Jerozolimo, Pana, chwal Boga twego, Syjonie!
13.BRYTYJKAChwal, Jeruzalem, Pana; Sław, Syjonie, Boga swego!
14.POZNAŃSKAJeruzalem, wysławiaj Jahwe, Syjonie, wychwalaj swojego Boga.
15.WARSZ.PRASKAJeruzalem, uwielbiaj Pana, śpiewaj, Syjonie, na chwałę twojemu Bogu!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeruszalaim wysławiaj WIEKUISTEGO; Cyonie chwal twego Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016Uwielbiaj PANA, Jerozolimo! Syjonie, chwal swojego Boga!