« 1Kor 14:3 1 List do Koryntian 14:4 1Kor 14:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto mówi językiem, siebie samego buduje, lecz kto prorokuje zbór buduje.
2.WUJEK.1923Kto językiem mówi, samego siebie buduje; lecz kto prorokuje, kościół Boży buduje.
3.RAKOW.NTKto mówi językiem, samego siebie buduje; a kto prorokuje, Zbór buduje.
4.GDAŃSKA.1881Kto językiem obcym mówi, samego siebie buduje; ale kto prorokuje, ten zbór buduje.
5.GDAŃSKA.2017Kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie, ale kto prorokuje, buduje kościół.
6.JACZEWSKIKto nieznanym językiem mówi, - ten tylko samego siebie doskonalić zdoła; kto zaś potrafi tłumaczyć prawdy wiarowe, - ten drugich doskonalszymi uczynić może.
7.SYMONKto językami mówi, samego siebie buduje: a kto prorokuje, buduje Kościół Boży.
8.DĄBR.WUL.1973Kto mówi językiem, samego siebie buduje, a kto prorokuje, buduje Kościół Boży.
9.TYSIĄCL.WYD5Ten, kto mówi językami, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół.
10.BRYTYJKAKto językami mówi, siebie tylko buduje; a kto prorokuje, zbór buduje.
11.POZNAŃSKATen, kto modli się w obcych językach, buduje tylko siebie, podczas gdy mówiący z natchnienia Bożego - całe zgromadzenie.
12.WARSZ.PRASKATen, kto mówi językami, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto mówi językiem samego siebie buduje; zaś ten, co prorokuje buduje zgromadzenie wybranych.
14.EIB.BIBLIA.2016Kto mówi językiem, buduje sam siebie. Kto prorokuje - buduje kościół.
15.TOR.NOWE.PRZ.Kto mówi innym językiem, buduje samego siebie; a kto prorokuje, ten buduje zbór.